Drobny sprzęt laboratoryjny

Drobny sprzęt laboratoryjny

Wymazówki w probówce z podłożem dla Chlamydii

Wymazówki w probówce z podłożem dla Chlamydii

Nr kat. Cechy
300299 wymazówki plastikowa, wacik z poliestru (dakron), sterylna (R)

Podłoże ciekłe, odpowiednie dla Chlamydii. W przypadku pobierania próbek z szyjki macicy, zaleca się najpierw użycie suchego wacika w celu oczyszczenia kanału szyjki macicy. Pożywka dostarczana jest w postaci płynnej, w gąbce, odpowiedniej do bezpośredniego nakładania na płytkę.

Wymazówki są sterylizowane za pomocą promieniowania radiacyjnego.