Adres:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe LIMARCO Lidia Zajkowska
ul. Przemysłowa 8, 11 – 700 Mrągowo
NIP: 742-001-06-93
tel. 89 741 70 00
fax: 89 741 69 15, 89 741 87 96
limarco@limarco.com.pl

Nr konta:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – Oddział 1 w Mrągowie
11-700 Mrągowo, ul. Mała Warszawska 2
78 1020 3639 0000 8502 0203 9626

Kliknij na wybrany rejon, aby wyświetlić dane kontaktowe do przedstawiciela.
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Województwo
dolnośląskie

PPHU LIMARCO
tel. 89 741 70 00
e-mail: limarco@limarco.com.pl

Województwo
kujawsko-pomorskie

Grażyna Szymańska
tel. 691 950 333
e-mail: grazyna.szymanska@limarco.com.pl

Województwo
lubelskie

PPHU LIMARCO
tel. 89 741 70 00
e-mail: limarco@limarco.com.pl

Województwo
lubuskie

Izabela Mielcarek
tel. 601 169 419
e-mail: izabela.mielcarek@limarco.com.pl

Województwo
łódzkie

PPHU LIMARCO
tel. 89 741 70 00
e-mail: limarco@limarco.com.pl

Województwo
małopolskie

PPHU LIMARCO
tel. 89 741 70 00
e-mail: limarco@limarco.com.pl

Województwo
mazowieckie

PPHU LIMARCO
tel. 89 741 70 00
e-mail: limarco@limarco.com.pl

Województwo
opolskie

PPHU LIMARCO
tel. 89 741 70 00
e-mail: limarco@limarco.com.pl

Województwo
podkarpackie

PPHU LIMARCO
tel. 89 741 70 00
e-mail: limarco@limarco.com.pl

Województwo
podlaskie

Marta Jasińska
tel. 609 525 006
e-mail: marta.jasinska@limarco.com.pl

Województwo
pomorskie

Grażyna Szymańska
tel. 691 950 333
e-mail: grazyna.szymanska@limarco.com.pl

Województwo
śląskie

PPHU LIMARCO
tel. 89 741 70 00
e-mail: limarco@limarco.com.pl

Województwo
świętokrzyskie

PPHU LIMARCO
tel. 89 741 70 00
e-mail: limarco@limarco.com.pl

Województwo
warmińsko-mazurskie

(powiat: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski)
Marta Jasińska
tel. 609 525 006
e-mail: marta.jasinska@limarco.com.pl

(powiat: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski)
Grażyna Szymańska
tel. 691 950 333
e-mail: grazyna.szymanska@limarco.com.pl

Województwo
wielkopolskie

(powiat pilski)
Izabela Mielcarek
tel. 601 169 419
e-mail: izabela.mielcarek@limarco.com.pl

(pozostałe powiaty)
PPHU LIMARCO
tel. 89 741 70 00
e-mail: limarco@limarco.com.pl

Województwo
zachodniopomorskie

Izabela Mielcarek
tel. 601 169 419
e-mail: izabela.mielcarek@limarco.com.pl

WŁAŚCICIEL FIRMY
DZIAŁ SPRZEDAŻY
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik ds. sprzedaży
Magazyn

Lidia Zajkowska
tel. 607 584 455
tel. 89 741 70 00
e-mail: lidia.zajkowska@limarco.com.pl

Aneta Karnicka
tel. 89 741 70 00
fax: 89 741 69 15
e-mail: sprzedaz@limarco.com.pl

Wioleta Kraska
tel./fax 89 741 87 96
e-mail: przetargi@limarco.com.pl

Sebastian Kabat
tel. 601 404 034
tel./fax 89 741 87 96
e-mail: sebastian.kabat@limarco.com.pl

Grażyna Głębocka
Marcin Borowski
tel. 781 230 111
e-mail: magazyn@limarco.com.pl