Szybkie testy

Szybkie testy

Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
622091 Anty-HBs test płytkowy do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi powierzchniowemu wirusowego zapalenia wątroby typu B40 szt.
850003 Astrowirus test płytkowy do wykrywania antygenu Astrowirusa w próbkach ludzkiego kału10 szt.
870001 Borelioza test płytkowy wykrywania przeciwciał Borrelia IgG i IgM10 szt.
1232001 Campylobacter test płytkowy do wykrywania Campylobacter spp.10 szt.
1120001 Candida Albicans test płytkowy do wykrywania antygenów Candida albicans20 szt.
790001 Celiakia tTG test płytkowy do wykrywania przeciwciał (IgA/IgG/IgM) przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG)10 szt.
212007 Chlamydia test płytkowy do wykrywania Chlamydia trachomatis20 szt.
582009 Clostridium perfringens Ag test płytkowy do wykrywania Clostridium perfringens10 szt.
311003N-20 CRP test paskowy do wykrywania i monitorowania stężenia CRP20 szt.
312001 CRP test płytkowy do wykrywania i monitorowania stężenia CRP20 szt.
312002 CRP-hs test płytkowy do wykrywania i monitorowania stężenia CRP20 szt.
511006 Cryptosporydium test płytkowy do wykrywania antygenów oocyst Cryptosporidium parvum10 szt.
351007 D-Dimer test płytkowy do wykrywania D-dimerów10 szt.
5250 D-Dimer test lateskowy do wykrywania D-dimerów80 szt.
532003 Dengue Ag + IgG/IgM test płytkowy do rozróżniania wirusów anty Dengue IgG i IgM oraz antygenów Dengue NS1 (DEN 1, 2, 3, 4)25 szt.
1222001 Enterowirus test płytkowy do wykrywania antygenów enterowirusa (peptyd VP1)10 szt.
272001 FOB test płytkowy do wykrywania krwi utajonej w kale20 szt.
172001 FSH Test test płytkowy do wykrywania hormonu FSH10 szt.
521011N-10 Giardia test płytkowy do wykrywania antygenów Giardia10 szt.
611003 Gonorrhoea (rzeżączka) test płytkowy do wykrywania antygenów rzeżączki10 szt.
622070N-30 HAV IgM test płytkowy do wykrywania i rozróżniania wirusów przeciw Hepatitis A IgG i IgM30 szt.
272011 Hb/Hp Complex test płytkowy do wykrywania hemoglobiny oraz kompleksu hemoglobina-haptoglobina25 szt.
622093 HBs Ag test płytkowy do wykrywania antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)40 szt.
152000 hcG test płytkowy do wykrywania obecności hormonu ciążowego hCG30 szt.
141000 hcG test paskowy do wykrywania obecności hormonu ciążowego hCG50 szt.
622094 HCV test płytkowy do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C40 szt.
262001 Helicobacter Pylori Ab test płytkowy do wykrywania przeciwciał IgG oraz IgM przeciwko Helicobacter pylori20 szt.
262002 Helicobacter Pylori Ag test płytkowy do wykrywania antygenów Helicobacter pylori20 szt.
900004N-10 h-FABP test płytkowy do wykrywania h-FABP przy ocenie ostrego zawału mięśnia sercowego10 szt.
452031 HIV 1/2 test płytkowy do wykrywania przeciwciał skierowanych przeciwko ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności40 szt.
014L480 Influenza A+B (Grypa) test płytkowy do wykrywania antygenów grypy A i B20 szt.
1212001 Kalprotektyna test płytkowy do wykrywania kalprotektyny w kale10 szt.
572005 Legaionella/ Streptococcus Pneumoniae test płytkowy do równoczesnego oznaczania antygenów Legionella pneumophila oraz Streptococcus pneumoniae10 szt.
552020 Legionella pneumophila test płytkowy do oznaczania antygenów Legionella pneumophila10 szt.
662001 Leishmania test płytkowy do równoczesnego oznaczania i różnicowania IgG i IgM do podgatunków Leishmania donovani (L.donovani)30 szt.
702001 Leptospira test płytkowy do równoczesnego oznaczania i różnicowania IgG i IgM Leptospira interrogans30 szt.
30355 LEUKO EZ VUE® test płytkowy do wykrywania pozdwyższonego poziomu laktoferyny25 szt.
252003N-20 Mononukleoza test płytkowy do wykrywania heterofilnych przeciwciał przeciw wirusowi Epsteina-Barr (EBV)20 szt.
920007N-10 Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus test płytkowy do jednoczesnego wykrywania antygenów norowirusa genogrupy I i II (GI i GII)oraz rotawirusów i adenowirusów10 szt.
920002 Norowirus I+II test płytkowy do wykrywania antygenów norowirusa genogrupy I i II10 szt.
602003 PSA test płytkowy do wstępnego oznaczania specyficznego antygenu prostaty (PSA)25 szt.
600001 RF test płytkowy do wykrywania czynnika reumatoidalnego (RF)50 szt.
481017 Rotawirus test płytkowy do wykrywania rotawirusów10 szt.
481015 Rotawirus/ Adenowirus test płytkowy do równoczesnego wykrywania rotawirusów i/lub adenowirusów10 szt.
491000N-10 RSV test płytkowy do wykrywania antygenu wirusa RS (Respiratory Syncytial Virus)20 szt.
491009 RSV/Adenowirus test płytkowy do równoczesnego wykrywania antygenów RSV i antygenów adenowirusa20 szt.
1242001 Salmonella test płytkowy do wykrywania antygenów Salmonella10 szt.
1262001 Shigella test płytkowy do wykrywania Shigella spp.10 szt.
014D300 Strep A test płytkowy do wykrywania antygenu Strep A20 szt.
232001 Strep B test płytkowy do wykrywania antygenów streptokoków grupy B (GBS)20 szt.
572004N-10 Streptococcus Pneumoniae test płytkowy do wykrywania antygenu Streptococcus pneumonia10 szt.
203001 Syphilis (kiła) test paskowy do wykrywania przeciwciał IgM oraz IgG przeciwko Treponema pallidum (T. pallidum)40 szt.
203002 Syphilis (kiła) test płytkowy do wykrywania przeciwciał IgM oraz IgG przeciwko Treponema pallidum (T. pallidum)20 szt.
542001N-25 Tetanus test płytkowy do wykrywania przeciwciał tężca25 szt.
840003N-10 Trichomonas Vagnialis test płytkowy do wykrywania Trichomonas vaginalis20 szt.
282041N Troponina I test płytkowy do wykrywania sercowej troponiny I20 szt.
282003 Troponina I/CK-MB/mioglobina test płytkowy do wykrywania ludzkiej mioglobiny, CK-MB i troponiny I5 szt.
580004 TSH test płytkowy do wykrywania hormonu tyreotropowego (TSH)25 szt.
322003 Tuberculosis test płytkowy do wykrywania i różnicowania anty-Mycobacterium Tuberculosis (M.Tb) IgM oraz IgG30 szt.
481016Adenowirus test płytkowy do wykrywania adenowirusów10 szt.