Glyco Liver Profile

Glyco Liver Profile

Rewolucyjny, nieinwazyjny test z surowicy dający obraz pełnego środowiska wątroby na poziomie komórkowym. Efekt ponad dwóch dekad badań naukowych nad glikanami, ich profilem ilościowym i strukturalnym, odzwierciedlającym zmiany w wątrobie.

Podstawowe informacje:

Rozdział i ilościowy pomiar glikanów metodą kapilarną.

Test zwalidowany wobec wyników biopsji.

Unikalny profil dający pełny obraz zmian chorobowych wątroby:

  • Swoiste wykrywanie poziomu stanu zapalnego wątroby.
  • Ocena stopnia włóknienia wątroby odpowiadająca skali METAVIR.
  • Ocena marskości wątroby z podziałem na skompensowaną i zdekompensowaną.
  • Ocena zagrożenia wystąpienia raka wątrobowokomórkowego (HCC).
  • W trakcie badań i walidacji: wykrywanie HCC i zagrożenia odrzucenia przeszczepu (PNF) na podstawie analizy perfuzatu.

Wykrywanie bardzo wczesnych zmian w środowisku wątroby.

Idealny test do monitorowania postępu/cofania się choroby wątroby oraz efektywności leczenia.

Brak subiektywności oceny wyniku i ograniczeń oraz przeciwskazań do wykonywania badania.

Alternatywa dla biopsji.

Więcej informacji na stronie producenta.

Producent: