Autoimmunologia

Autoimmunologia

Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
Zespół antyfosfolipidowy
44869 Przeciwciała przeciwko aneksynie V IgG/IgM - ANX Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM
wysoko oczyszczona aneksyna V
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44868 Przeciwciała przeciwko β2- glikoproteinie 1 IgG/IgM - β2-GP1 Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM
wysoko oczyszczona β2-glikoproteina 1
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44780 Przeciwciała antykardiolipinowe ACA – IgG/IgM Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM
kardiolipina
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44867 Przeciwciała przeciwko fosfolipidom IgG/IgM - APLA Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM
mieszanina kardiolipiny, fosfatydyloseryny, fosfatydyloinozytolu, kwasu fosfatydowego i β2-glikoproteiny 1.
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Zapalenie tarczycy (typu Hashimoto)
44796 Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie Tg Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona ludzka tyreoglobulina
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44795 Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej - TPO Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona ludzka peroksydaza tarczycowa
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Celiakia
44885 Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny - DGP-IgA Test ilościowy i jakościowy w klasie IgA
deaminowane peptydy gliadyny (DGP)
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44884 Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny - DGP-IgG Test ilościowy w klasie IgG
Deaminowane peptydy gliadyny (DGP)
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie.
96 ozn
44704 Przeciwciała przeciw- gliadynowe AGA – IgG/IgA Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA
gliadyna
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44754 Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej tTG – IgA Test ilościowy i jakościowy w klasie IgA
rekombinowana transglutaminaza ludzka aktywowana gliadyną i jonami wapnia
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44798 Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej tTG – IgG Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG
rekombinowana transglutaminaza ludzka aktywowana gliadyną i jonami wapnia
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Cukrzyca typu 1
44873 Przeciwciała przeciwinsulinowe - INS Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA
mieszanina oczyszczonej insuliny wołowej, świńskiej i rekombinowanej ludzkiej
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Nieswoiste zapalenia jelit (IBD)
44905 Przeciwciała przeciwko BPI Test ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44906 Przeciwciała przeciwko katepsynie G Test ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44907 Przeciwciała przeciwko elastazie Test ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44908 Przeciwciała przeciwko laktoferynie Test ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44909 Przeciwciała przeciwko lizosomom Test ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44872 Przeciwciała przeciwko saccharomyces cerevisiae IgG/IgA (ASCA- IgG / IgA) Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA, wysokooczyszczone mannany Sacharomyces cerevisiae
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
30351 IBD-SCAN Ilościowy test wykrywający laktoferynę w kale 96 ozn
30352 IBD-CHEK Test IBD-CHEK to test ELISA do wykrywania laktoferyny, markera leukocytów w kale i wskaźnika zapalenia jelitowego.
Pierwsza nieinwazyjna metoda odróżniania nieswoistego zapalenia jelit (IBD) od zespołu nadwrażliwego jelita grubego (IBS).Test IBD-CHEK to test ELISA do wykrywania laktoferyny, markera leukocytów w kale i wskaźnika zapalenia jelitowego.
Pierwsza nieinwazyjna metoda odróżniania nieswoistego zapalenia jelit (IBD) od zespołu nadwrażliwego jelita grubego (IBS).
96 ozn
Niedokrwistość złośliwa
44871 Przeciwciała przeciwmitochondrialne typu M2 Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen mitochondrialny typu M2
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Reumatoidalne zapalenie stawów (RA)
44860 Przeciwciała antycytrulinowe ACPA Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczone białko cytrulinowe
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Układowe choroby autoimmunologiczne
44785 ANA - SCREENING Przesiewowy test jakościowy
mieszanina oczyszczonych antygenów: SSA52, SSA60, SSB (La), Sm/RNP,RNP-70, RNP-A, RNP-C, SmBB, SmD, SmE, SmF, SmG, Scl70, Jo1, dsDNA, ssDNA, polinukleosomy, mononukleosomy, histony H1, histony H2A, histony H2B, histony H3, histony H4, PMScl-100 i centromery B.
Standard cut-off i kontrole zawarte w zestawie
96 ozn
44865 Przeciwciała przeciwko centromerom B - CENP-B Test ilościowy i jakościowy
rekombinowane białko B centromerów
5 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44705 Przeciwciała przeciwko dsDNA Test ilościowy i jakościowy
dsDNA
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44862 Przeciwciała przeciwko histonom - HIST Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczone histony (H1, H2A, H2B, H3 i H4)
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44864 Przeciwciała przeciwko Jo1 Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen Jo1
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44861 Przeciwciała przeciwko nukleosomom - NCL Test ilościowy i jakościowy
ludzkie nukleosomy
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44866 Przeciwciała przeciwko rybosomalnemu białku P - Rib- P Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczone rybosomalne białka P (P0, P1 i P2)
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44863 Przeciwciała przeciwko Scl70 Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen Scl70
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44755 Przeciwciała przeciwko Sm Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44770 Przeciwciała przeciwko Sm/RNP Test ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44765 Przeciwciała przeciwko SSA (Ro) Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44750 Przeciwciała przeciwko SSB (La) Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44775 ENA-4 - PROFIL Test jakościowy
SSA (Ro) – 24 testy
SSB (La) – 24 testy
Sm – 24 testy
Sm/RNP – 24 testy
4 standardy cut-off i kontrole w zestawie
96 ozn
44910 ENA 6-PROFILE Test jakościowy
SSA (Ro) – 16 testów
SSB (La) – 16 testów
Sm – 16 testów
Sm/RNP – 16 testów
Jo-1 - 16 testów
Scl70 - 16 testów
6 standardów cut-off i kontrole w zestawie
96 ozn
44740 ENA-6 - SCREENING Przesiewowy test jakościowy
mieszanina rozpuszczalnych antygenów jądrowych: SSA (Ro), SSB (La), Sm, Sm/RNP, Jo-1 i Scl70.
Standard cut-off i kontrole zawarte w zestawie
96 ozn
Układowe zapalenie naczyń
44870 Przeciwciała przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych – GBM Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona GMB
5 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44790 Przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie MPO – pANCA Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona mieloperoksydaza
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44791 Przeciwciała przeciwko proteinazie 3 PR3 – cANCA Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona proteinaza 3
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn

Producent: