Krążki diagnostyczne

Krążki diagnostyczne


Zestaw / nr kat.OpisOpakowanie
BAC 0,04
6022do wstępnej identyfikacji β-hemolizujących paciorkowców grupy A50 ozn.
BAC 10
6023do selektywnej izolacji szczepów Haemophilus50 ozn.
OPT
6024do wstępnej identyfikacji dwoinki zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae)50 ozn.
NOV
6025do różnicowania koagulazo-ujemnych szczepów gronkowca50 ozn.
V - factor
6027do różnicowania szczepów Haemophilus V (NAD)50 ozn.
X - factor
6026do różnicowania szczepów Haemophilus X (hemina)50 ozn.
XV - factor
6028do różnicowania szczepów Haemophilus X (hemina) i V (NAD)50 ozn.
VK
6029wankomycyna 5 µg + kolistyna 10 µg do selektywnej izolacji Neisseria meningitidis50 ozn.
ITR
6030wrażliwosć grzybów na itrakonazol (30 µg)50 ozn.
ECO
6031wrażliwosć grzybów na ekonazol (30 µg)50 ozn.
CLO
6032wrażliwosć grzybów na klotrimazol (30 µg)50 ozn.
FLU
6033wrażliwosć grzybów na flukonazol (25 µg)50 ozn.
AMB
6034wrażliwosć grzybów na amfoterycynę B (30 µg)50 ozn.
NYS
6035wrażliwosć grzybów na nystatynę (50 µg)50 ozn.
VAN 5 µg
6036wrażliwosć na wankomycynę (5 µg)50 ozn.
BX
6038bacytracyna 5 IU + hemina do różnicowania Haemophilus sp.50 ozn.
BV
6037bacytracyna 5 IU + NAD do różnicowania Haemophilus sp.50 ozn.
BXV
6039bacytracyna 5 IU + hemina + NAD do różnicowania Haemophilus sp.50 ozn.
NEO
6040Neomycyna50 ozn.
ERY
6003Erytrytol50 ozn.
ARA
6001Arabinoza50 ozn.
CEL
6002Celabioza50 ozn.
GAL
6004Galaktoza50 ozn.
GLU
6005Glukoza50 ozn.
INO
6006Inozytol50 ozn.
LAC
6007Laktoza50 ozn.
MNS
6008Mannoza50 ozn.
MLB
6009Melibioza50 ozn.
MLT
6010Maltoza50 ozn.
MLZ
6011Melecytoza50 ozn.
RAF
6012Rafinoza50 ozn.
RHA
6013Ramnoza50 ozn.
RIB
6014Ryboza50 ozn.
SOR
6015Sorbitol50 ozn.
SUC
6016Sacharoza50 ozn.
TRE
6017Trehaloza50 ozn.
XYL
6018Ksyloza50 ozn.
NIT
6019Azotany50 ozn.
PEP
6020Pepton50 ozn.
URE
6021Mocznik50 ozn.