Clostridioides difficile

Clostridioides difficile

C. DIFF CHEK™ – 60

C. DIFF CHEK™ – 60

Nr kat. Wielkość opakowania
30392 96 testów

Test C. DIFF CHEK™-60 jest testem immunoenzymatycznym (ELISA) stosowanym do przesiewowych badań w celu wykrycia dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) – antygenu Clostridium difficile, w próbkach kału pobranych od osób podejrzanych o zachorowanie na C. difficile.

Test nie rozróżnia pomiędzy toksynotwórczymi i nietoksynotwórczymi szczepami C. difficile. W połączeniu z innymi testami wykrywającymi toksyny C. difficile, test powinien być stosowany jako pomoc w diagnozie zachorowań na C. difficile. Jak w przypadku innych testów na C. difficile, wyniki powinny być rozpatrywane w połączeniu z historią pacjenta.

Po leczeniu antybiotykowym u wielu pacjentów występują problemy żołądkowo-jelitowe, począwszy od łagodnych biegunek po ciężkie rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Wiele przypadków łagodniejszych postaci chorób żołądkowo-jelitowych i większość przypadków rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego spowodowanych jest przez toksynotwórcze szczepy Clostridium difficile. Organizm ten jest oportunistyczną bakterią beztlenową, która rozwija się w jelicie po tym jak normalna flora została zmieniona przez antybiotyk. Toksynotwórcze szczepy C. difficile posiadają geny kodujące toksyny, podczas gdy szczepy nietoksynotwórcze nie posiadają genów toksyn. Choroba powodowana jest przez toksyny wytwarzane przez organizm toksynotwórczy. Uważa się, że za objawy kliniczne związane z chorobą odpowiada przede wszystkim toksyna A, która jest enterotoksyną niszczącą tkankę. Clostridium difficile wytwarza również drugą toksynę, oznaczoną jako toksyna B. Toksyna B, która nazywana jest cytotoksyną organizmu, jest toksyną wykrywaną przez hodowlę tkankową, stosowaną obecnie przez niektóre laboratoria. Toksynotwórcze szczepy C. difficile wytwarzają albo obie toksyny albo jedynie toksynę B. Dehydrogenaza glutaminianowa C. difficile jest dobrym markerem antygenu bakterii w kale ponieważ jest wytwarzana w dużych ilościach przez wszystkie szczepy, toksynotwórcze i nietoksynotwórcze. Antygen jest wykrywalny w próbkach kału przy zastosowaniu testu C. DIFF CHEK™ – 60. Wynik dodatni w teście, który jest swoisty dla dehydrogenazy glutaminianowej C. difficile potwierdza obecność tego organizmu w próbce kału; wynik ujemny wskazuje na nieobecność organizmu. Po wyniku dodatnim należy przeprowadzić test swoisty dla toksyn w celu potwierdzenia obecności toksynotwórczego C. difficile.

Skład zestawu:

  • rozcieńczalnik
  • koniugat
  • substrat
  • kontrola dodatnia
  • koncentrat buforu płuczącego
  • roztwór zatrzymujący reakcję
  • mikropłytka testowa

Poziom wykrywalności:

  • dehydrogenaza glutaminianowa (GDH): 0.8 ng/ml

Producent: