Clostridioides difficile

Clostridioides difficile

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE®

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE®

Nr kat. Wielkość opakowania
T30525C 25 testów

Test C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE® firmy TECHLAB® jest szybkim membranowym testem immunoenzymatycznym stosowanym do jednoczesnego wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile oraz toksyn A i B w jednej studzience reakcyjnej.

Jako badanie przesiewowe na obecność C. difficile test wykrywa antygen C. difficile, dehydrogenazę glutaminianową, i potwierdza obecność toksynotwórczego C. difficile poprzez wykrycie toksyn A i B w próbkach kału pochodzącego od osób podejrzewanych o chorobę wywołaną przez C. difficile. Test powinien być stosowany jako pomoc w diagnozie zachorowań na C. difficile. Jak w przypadku innych testów na C. difficile, wyniki powinny być rozpatrywane w połączeniu z historią pacjenta.

Po leczeniu antybiotykowym u wielu pacjentów występują problemy żołądkowo-jelitowe, począwszy od łagodnych biegunek po ciężkie rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Wiele przypadków łagodniejszych postaci chorób żołądkowo-jelitowych i większość przypadków rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego spowodowanych jest przez toksynotwórcze szczepy Clostridium difficile. Organizm ten jest oportunistyczną bakterią beztlenową, która rozwija się w jelicie po tym jak normalna flora została zmieniona przez antybiotyk. Toksynotwórcze szczepy C. difficile posiadają geny kodujące toksyny, podczas gdy szczepy nietoksynotwórcze nie posiadają genów toksyn. Choroba powodowana jest przez toksyny wytwarzane przez organizm toksynotwórczy. Uważa się, że za objawy kliniczne związane z chorobą odpowiada przede wszystkim toksyna A, która jest enterotoksyną niszczącą tkankę. Clostridium difficile wytwarza również drugą toksynę, oznaczoną jako toksyna B. Toksyna B, która nazywana jest cytotoksyną organizmu, jest toksyną wykrywaną przez hodowlę tkankową, stosowaną obecnie przez niektóre laboratoria. Toksynotwórcze szczepy C. difficile wytwarzają albo obie toksyny albo jedynie toksynę B. Dehydrogenaza glutaminianowa C. difficile jest dobrym markerem antygenu bakterii w kale ponieważ jest wytwarzana w dużych ilościach przez wszystkie szczepy, toksynotwórcze i nietoksynotwórcze. Antygen jest wykrywalny w próbkach kału przy zastosowaniu testu C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE®. Wynik dodatni w teście, który jest swoisty dla dehydrogenazy glutaminianowej C. difficile potwierdza obecność tego organizmu w próbce kału; wynik ujemny wskazuje na nieobecność organizmu. Wynik dodatni testu dla toksyn A i B potwierdza obecność toksynotwórczego C. difficile.

Skład zestawu:

  • płytki testowe
  • rozcieńczalnik
  • bufor płuczący
  • substrat
  • koniugat
  • kontrola dodatnia
  • jednorazowe plastikowe pipetki

Poziom wykrywalności:

  • dehydrogenaza glutaminianowa (GDH): 0.8 ng/ml
  • toksyna A: 0.63 ng/ml
  • toksyna B: 0.16 ng/ml

Procedura wykonania testu:

Clostridium

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE®

Producent: