Clostridioides difficile

Clostridioides difficile

C. DIFFICILE TOX-B TEST

C. DIFFICILE TOX-B TEST

Nr kat. Wielkość opakowania
T5003 Antytoksyna kozia przeciwko C. difficile – 3 ml
PBS – 3 ml
Kontrola dodatnia – 2 ml
Rozcieńczalnik – 100 ml

C. DIFFICILE TOX-B TEST wykorzystuje hodowlę tkankową do wykrywania aktywności cytotoksycznej w próbkach kału i potwierdza identyfikację toksyny C. difficile poprzez zastosowanie specyficznej antytoksyny.

Producent: