Biochemia

Biochemia

BA400

BA400

Wyprodukowany przez BioSystems, jest wysokowydajnym, automatycznym analizatorem o swobodnym dostępie, łączącym w sobie najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne połączone z niebanalną i inspirującą stylistyką oraz dbałością o detale.

Analizator BA400 zdobył nagrodę Red Dot Award 2014 w kategorii Product Design – Life science and medicine.

Nagroda ta przyznawana jest przez Design Zentrum w Essen, Niemcy. Spośród 4815 zgłoszeń z 53 krajów w tym roku, 40-osobowe międzynarodowe jury uhonorowało tą nagrodą analizator BA400.

W 2022 roku BA400 został wzbogacony – zgodnie z oczekiwaniami Użytkowników – o nowe funkcje i rozwiązania techniczne:
 • Automatyczne rozcieńczanie kalibratorów.
 • Automatyczne przygotowywanie hemolizatu do HbA1c.
 • Reguły Westgarda zastosowane do wartości kontroli uzyskanych w aktualnej sesji roboczej.
 • Wczytywanie wartości kalibratorów i kontroli wieloparametrowych za pomocą pliku.
 • Wyszukiwanie próbek na pokładzie według kodu kreskowego, numeru PESEL, nazwiska lub ich fragmentów.
 • Dostawianie próbek rutynowych i citowych do sesji w toku w trybie pauzy w czasie 9 sekund – wstrzymanie pracy igieł w celu umożliwienia wstawienia dodatkowych próbek i natychmiastowe podjęcie pracy bez wstrzymywania reakcji w toku.
 • Tryb Fast Load – ciągłe ładowanie próbek z automatycznym skanowaniem kodów kreskowych i wysyłaniem zapytań do LIS, bez konieczności użycia trybu pauzy.
 • Udoskonalone zarządzanie kontaminacjami.
 • Automatyczne mycie mieszadeł.
 • Wydruk/raport próbek pacjentów znajdujących się na pokładzie.
 • Rotor próbkowy w segmentach, pozwalający ładować próbki pojedynczymi segmentami/statywami.
 • Przekłuwalne korki na buteleczki odczynnikowe wydłużające stabilność szczególnie wrażliwych odczynników.

Nowoczesność i kompatybilność

 • Analizator wyprodukowany przez BioSystems przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych.
 • Analizator zaprojektowany z myślą o jakości wyników, przyjazności, minimum czynności konserwacyjnych i optymalizacji kosztów.
 • Ten sam rzeczywisty producent analizatora i odczynników.
 • W pełni kompatybilny system aparaturowo-odczynnikowy.
 • Gwarancja rozwoju i rozszerzenia systemu o nowe funkcje, metody i zestawy odczynnikowe.
Podstawowe dane techniczne:
 • Wydajność: 400 testów/godz. (bez ISE).
 • Wydajność przystawki ISE: 240 lub 320 testów/godz.
 • Przystawka ISE: Na, K, Cl, Li (opcjonalnie).
 • Zużycie wody: < 14 L/godz.
Układ optyczny w technologii LED
 • Źródłem światła w analizatorze są bezobsługowe diody LED.
 • Pomiar światła przed i po przejściu przez kuwetę reakcyjną – dodatkowa dioda referencyjna, kompensująca ewentualne rozproszenie światła przed prześwietleniem reakcji.
 • Praktycznie nieograniczona żywotność diod LED.
 • Wysoka dokładność i stabilność odczytów.
Układ dozujący
 • 2 igły odczynnikowe i 1 igła próbkowa.
 • Niezależne stacje mycia dla każdej z igieł.
 • Automatyczne mycie igły próbkowej po wykryciu skrzepu i flagowanie próbki w oprogramowaniu, bez zatrzymywania pracy aparatu.
 • System zabezpieczający igły w przypadku kolizji z automatycznym podjęciem dalszej pracy przez analizator. Ciągłość pracy po uderzeniu i brak konieczności ponownego zlecania sesji.
 • Praktycznie niezniszczalne, całkowicie bezobsługowe trzy pompy ceramiczne.
 • Dwa mieszadła z niezależnymi stacjami mycia.
 • Automatyczne mycie mieszadeł.
Nowy rotor próbkowy w segmentach
 • 9 barkodowanych segmentów próbkowych – łącznie 126 pozycji, w tym 81 na probówki barkodowane (odczytywane przez wbudowany czytnik kodów kreskowych).
 • Możliwość przygotowania próbek poza analizatorem i dostawianie ich segmentami; dostępne dodatkowe segmenty próbkowe.
 • Kompatybilność z tradycyjnym rotorem próbkowym zawierającym łącznie 135 pozycji, w tym 90 na probówki barkodowane (odczytywane przez wbudowany czytnik kodów kreskowych).
 • Możliwość wstawiania ślepych, kalibratorów, kontroli oraz próbek rutynowych i citowych na dowolnych pozycjach.
 • Zmiana statusu próbki na dowolnej pozycji na citową w trakcie pracy aparatu.
 • Możliwość wyszukania próbki na pokładzie oraz w oknie wyników według kodu kreskowego, numeru PESEL lub nazwiska.
 • Szybki tryb dokładania próbek do sesji w toku (Fast Load) – automatyczne skanowanie próbek i wysyłanie zapytań do LIS, bez trybu pauzy i ręcznego wznawiania sesji.
 • Możliwość ciągłego dokładania próbek “w locie”.
 • Możliwość wydruku zawartości rotora próbkowego.
 • Martwa objętość w naczynkach pediatrycznych 20-50 µl.
 • Automatyzacja rozcieńczeń próbek po przekroczeniu liniowości/zaprogramowanego zakresu krytycznego.
 • Automatyzacja wstępnego rozcieńczenia próbek moczu.
 • Ręczne powtórzenia próbki z własnym współczynnikiem rozcieńczenia/zagęszczenia.
Rotor reakcyjny
 • 120 kuwet wielokrotnego użytku w jednym segmencie.
 • Prześwietlanie każdej kuwety czasie rzeczywistym przed dozowaniem odczynnika i pomijanie kuwet poza zakresem optycznym – pominięte kuwety wyświetlane na ekranie.
 • Odejmowanie faktycznej absorbancji każdej kuwety od absorbancji reakcji w danej kuwecie.
 • Dynamiczny pomiar linii bazowej kuwet wykonywany co 24 godziny – innowacyjny tryb pomiaru wszystkich kuwet przy wszystkich długościach fali w trakcie obrotu rotora. Zwiększona precyzja i dokładność wyników.
 • Czas wymagany na okresową wymianę rotora wraz z autormatycznym ustawianiem optyki oraz automatyczną dynamiczną linią bazową wszystkich kuwet – 20 minut.
 • Termostatowanie rotora – epoksydowe ogniwa Peltiera o podwyższonej wytrzymałości; sucha łaźnia.
 • Czujnik przelania kuwet.
Rotor odczynnikowy
 • Chłodzony pokład odczynnikowy w zakresie 6-11 st. C. – 88 pozycji.
 • Chłodzenie rotora – epoksydowe ogniwa Peltiera o podwyższonej wytrzymałości.
 • Skanowanie i monitorowanie poziomu odczynników w czasie rzeczywistym.
 • Automatyczna identyfikacja odczynników dedykowanych.
 • Możliwość prostego zaprogramowania odczynników niededykowanych poprzez przeciągnięcie ich myszką na pozycję w rotorze.
 • Zapamiętywanie objętości odczynników (również niededykowanych) po zakończeniu pracy / wyłączeniu analizatora lub ponownego załadowania na pokład.
 • Automatyczne przechodzenie do kolejnej buteleczki odczynnikowej po skończeniu się odczynnika w aktualnej buteleczce.
 • Automatyczne obliczanie objętości i sprawdzanie panelu odczynników na pokładzie po załadowaniu zleceń – informowanie Użytkownika o odczynnikach z niewystarczającą objętością lub brakujących do wykonania sesji roboczej.
 • Wizualne przedstawienie rozmieszczenia odczynników i informacja o dostępnych objętościach / ilościach testów, z możliwością wydruku.
 • Dostawianie odczynników do sesji w toku już po 9 sekundach od zainicjowania procedury.
Termostatowana stacja mycia kuwet
 • Możliwość podłączenia wody ze zbiornika, stacji uzdatniania wody lub bezpośrednio z sieci szpitalnej. Analizator wyposażony w pompę wody – brak konieczności instalowania zewnętrznych pomp lub stacji grawitacyjnych montowanych na ścianie / powyżej poziomu analizatora.
 • Dodatkowy wewnętrzny zbiornik na wodę (10 litrów) wbudowany w analizator.
 • Pojemniki na płyn myjący i ścieki biologiczne umieszczone wewnątrz analizatora.
 • Pojemnik na płyn myjący pozwalający na 8-9 godzin ciągłej pracy analizatora.
 • Pojemnik na ścieki biologiczne pozwalający na ponad 40 godzin ciągłej pracy analizatora.
 • Monitorowanie poziomu cieczy w pojemnikach w czasie rzeczywistym.
Kontrola jakości
 • Wykresy Levy – Jenningsa – możliwość wyświetlania dwóch poziomów kontroli na tym samym wykresie.
 • Wykresy Youdena.
 • Reguły Westgarda – do wyboru przez Użytkownika, programowane niezależnie dla każdego testu; stosowane do wyników kontrolnych w aktualnej sesji.
 • Możliwość zaostrzenia / złagodzenia kryteriów kontroli jakości poprzez zmniejszenie / zwiększenie wartości bezwzględnej SD.
 • Kontrola wyników na podstawie zakresów ulotki lub własnych – wyznaczanie własnych zakresów i parametrów kontroli za pomocą jednego kliknięcia myszką.
 • Skumulowana kontrola jakości.
 • Wartości kontroli wieloparametrowych wprowadzane z pliku.
Rozwiązania technologiczne i konserwacja
 • Zastosowanie niemal niezniszczalnych elementów jak: diody LED, filtry kryte tlenkami metali, pompy ceramiczne, elementy elektroniczne w niezależnych modułach (magistrala CAN).
 • Brak ciśnienia i ciepłej wody w układzie dozującym w trakcie spoczynku analizatora – wyeliminowanie podstawowych czynników degradujących wewnętrzne wężyki układu dozującego.
 • Czynności konserwacyjne Użytkownika sprowadzone do minimum.
 • Brak konieczności wymian żarówek i elementów układu dozującego.
 • Gotowość do pracy w czasie do 20 minut.
ISE
 • Pomiar ISE metodą bezpośrednią.
 • Wszystkie elementy w pełni bezobsługowe.
 • Kalibratory do ISE w szczelnie zamkniętym paku, automatycznie rozpoznawanym radiowo przez analizator.
 • Automatyczna kalibracja elektrod i pomp przystawki ISE.
Oprogramowanie
 • Przyjazne i intuicyjne oprogramowanie w języku polskim.
 • Poziomy dostępu do oprogramowania zabezpieczone hasłami.
 • Ponad 60 zwalidowanych aplikacji dla odczynników barkodowanych BioSystems; możliwość zaprogramowania własnych, dodatkowych aplikacji.
 • Możliwość skonfigurowania różnych szablonów wydruków.
 • Obsługa z poziomu zewnętrznego komputera.
 • Raport SAT pozwalający na analizę pracy analizatora i uzyskiwanych wyników.
 • Automatyczna kopia zapasowa wszystkich ustawień aparatu przed nową sesją roboczą.
Dwukierunkowa komunikacja z LIS
 • Protokół komunikacji: ASTM i HL7.
 • Tryb zapytań – wysyłanie zapytań o zlecenia dla próbek na pokładzie, otrzymywanie zleceń i uruchomienie sesji – wszystkie czynności w pełni zautomatyzowane i uruchamiane jednym przyciskiem w oknie głównym programu.
 • Tryb wysyłania zapytań do serwera przed dotarciem próbek na pracownię i powiązanie zleceń po umieszczeniu probówek w analizatorze – możliwość przygotowania odczynników, wykonania brakujących / wymaganych kalibracji / kontroli przed dotarciem próbek na pracownię.
 • Zapytania o ewentualne dodatkowe testy lub powtórzenia dla próbek na pokładzie.
Najbardziej energooszczędny analizator w tej klasie:
 • Pobór mocy – jedynie 500 VA.
 • Możliwość niezależnego włączania / wyłączania zasilania analizatora, lodówki i ISE – oszczędność energii.
Wymiary:
 • 1200 mm x 720 mm x 1258 mm
Waga:
 • 210 kg


Producent: