Hemostaza

Hemostaza

Automatyczny analizator koagulologiczny CA560

Automatyczny analizator koagulologiczny CA560

W pełni odtworzony zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, kompaktowy analizator koagulologiczny CA-560 wykonujący pomiary pacjent po pacjencie. Prosta i intuicyjna obsługa za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego. Analizator wyposażony we własny system operacyjny, bez konieczności podłączenia do komputera sterującego jego pracą.

Wydajność analizatora:

 • ok. 54 ozn./godz. – PT

 • ok. 43 ozn./godz. – PT, APTT i Fibrynogen (met. Claussa) oznaczane równocześnie

 • ok. 18 ozn./godz. – AT-III

 • ok. 10 ozn./godz. – D-dimery

Szeroki zakres testów firmy Helena BioSciences do stosowania na analizatorach CA-560:

 • Metoda krzepnięciowa: Thromboplasti-LI (PT), APTT SiL-, APTT SiL+, Fibrynogen (pochodny i met. Claussa), TCT (czas trombinowy), czynniki krzepnięcia, DRVVT-Screen i Confirm (antykoagulant tocznia)

 • Metoda chromogenna: AT-III, Białko C, Plazminogen

 • Metoda immunologiczna: D-dimery

Blok pomiarowy:

 • Jednoczesny pomiar do 5 różnych testów

 • 6 kanałów pomiarowych: 4 kanały pomiarowe dla testów krzepnięciowych, 1 kanał pomiarowy dla testów chromogennych i 1 kanał dla testów immunologicznych (d-dimery)

 • 6 pozycji inkubacyjnych

 • Termostatowanie odczynnika (37°C) w igle, nie na pokładzie analizatora – znaczące wydłużenie stabilności odczynników umieszczonych na pokładzie

 • Automatyczna regulacja detektora dla metody chromogennej i immunologicznej po włączeniu analizatora i co 24 godziny

 • Możliwość zaprogramowania aplikacji z użyciem do 3 odczynników

Pokład odczynnikowy:

 • 12 pozycji odczynnikowych: 4 chłodzone pozycje odczynnikowe (w tym na PT), 6 pozycji niechłodzonych i 2 osobne pozycje na bufor płyn myjący

 • Możliwość łączenia testów w grupy w celu większej optymalizacji pokładu odczynnikowego – zaprogramowanie różnych układów pokładu odczynnikowego dla poszczególnych grup testów

 • Możliwość zaprogramowania alternatywnych aplikacji dla danego testu (np. z różnymi rozcieńczeniami) z wykorzystaniem tych samych odczynników na tych samych pozycjach odczynnikowych

 • Możliwość zdefiniowania różnych pojemników odczynnikowych ( w tym naczynek próbkowych) i automatyczne dostosowanie się poziomu schodzenia igły dla różnych pojemników – znaczące obniżenie martwej objętości w porównaniu do buteleczek odczynnikowych

 • Monitorowanie dostępnej na pokładzie objętości odczynnika

 • Czujniki poziomu odczynników, wody i ścieków

Dwukierunkowa współpraca z systemem laboratoryjnym LIS na zasadzie zapytań do komputera głównego/hosta:

 • Automatyczne zapytania do sieci o zlecenia dla poszczególnych próbek wysyłane przez analizator po odczytaniu kodu kreskowego i wykonanie badań przez analizator według otrzymanych zwrotnie zleceń

 • Łączenie zapytań automatycznych z zapytaniami ręcznymi. Możliwość wprowadzenia ID próbki ręcznie i wysłanie zapytania do sieci o badania do wykonania w danej próbce – przydatne w przypadku próbek umieszczanych w naczynkach pediatrycznych

 • Automatyczne przesyłanie wyników zgodnie z zaprogramowanymi przez użytkownika kryteriami walidacji:

  • Wyniki w zakresie i bez błędów i nieprawidłowości
  • Wyniki poza zakresem
  • Wyniki oflagowane błędem w trakcie pomiaru
  • Wyniki kontroli jakości​

Wyświetlanie wyników:

 • Pamięć wewnętrzna analizatora: 1 500 wyników i 600 ostatnich krzywych reakcji

 • Szczegółowe informacje nt. pomiaru/wyniku, m.in.: krzywa przebiegu reakcji, kod błędu (o ile wystąpił), flagi, kanał, w którym miał miejsce pomiar, jego temperatura na początku reakcji

 • Wyszukiwanie wyników wg ID próbki lub daty pomiaru, z możliwością sortowania wyników wg ID lub daty pomiaru

 • Możliwość wyświetlenia wszystkich wyników pomiarów, wyników uśrednionych lub wyników nie przesłanych do systemu laboratoryjnego

 • Flagowanie wyników, dla których różnica pomiędzy powtórzeniami przekroczyła zaprogramowaną przez użytkownika wartość procentową

 • Flagowanie testów nie wykonanych z powodu braku/skończenia się odczynnika

 • Możliwość edycji numeru ID próbki po pomiarze

 • Możliwość usunięcia aktualnego wyniku, zaznaczonych lub wszystkich wyników

Wymiary i waga:

 • Szerokość/głębokość/wysokość – 540 mm x 470 mm x 487 mm

 • Waga – ok. 45 kg

Dodatkowe zalety analizatora:

 • Mieszanie próbki z odczynnikiem w probówce reakcyjnej

 • Pomiary pojedyncze lub w powtórzeniach – możliwość ustawienia do 10 powtórzeń pomiaru dla danego testu

 • Możliwość wprowadzenia wzoru korelacji dla wyników danego testu

 • Wbudowana drukarka termiczna umożliwiająca wydruki automatycznie lub na życzenie

 • Zabezpieczenie dostępu do kluczowych ustawień za pomocą hasła użytkownika

Producent: