Elektroforeza

Elektroforeza

Zautomatyzowany system do elektroforezy agarozowej SAS-3 / SAS-4

Zautomatyzowany system do elektroforezy agarozowej SAS-3 / SAS-4

Analizator do rozdziału elektroforetycznego na żelach agarozowych typu SAS-3, analizator SAS-4 do barwienia żeli agarozowych oraz oprogramowanie do elektroforezy Platinum 2/3/4.

Analizator do elektroforezy SAS-3:

  • Analizator do rozdziału elektroforetycznego na żelach agarozowych typu SAS-3 i SAS-1.
  • Automatyczne nakładanie próbek
  • Izoelektroogniskowanie
  • Do 60 próbek nakładanych jednocześnie

Uzupełnieniem analizatora do elektroforezy SAS-3 jest analizator do elektroforezy SAS-4.

Analizator do elektroforezy SAS-4:

  • Analizator do barwienia żeli agarozowych typu SAS-3, a także SAS-1
  • Zautomatyzowane procesy barwienia, suszenia i odbarwiania
  • Fabrycznie zaprogramowane testy
  • Idealne uzupełnienie analizatora do elektroforezy SAS-3

Producent: