Prevecal

Prevecal

Nr kat. Nazwa Opis Opakowanie
Chemia kliniczna
18027 PREVECAL BIOCHEMISTRY Oznaczane parametry: fosfataza alkaliczna, albumina, ALT, amylaza, AST, wapń, chlorki, cholesterol, cholinoesteraza, CK, kreatynina, glukoza, GGTP, cholesterol HDL, żelazo, LDH, lipaza, magnez, fosfor, potas, białko, sód, bilirubina całkowita, triglicerydy, mocznik, kwas moczowy 12 fiolek po 5 mL liofilizowanej surowicy zwierzęcej
18045 PREVECAL B. HUMAN Oznaczane parametry:fosfataza alkaliczna, albumina, ALT, amylaza, AST, wapń, chlorki, cholesterol, cholinoesteraza, CK, kreatynina, bilirubina bezpośrednia, glukoza, GGTP, cholesterol HDL, żelazo, LDH, cholesterol LDL, lipaza, magnez, fosfor, potas, białko całkowite, sód, bilirubina całkowita, triglicerydy, mocznik, kwas moczowy, amylaza trzustkowa i mleczany. 12 fiolek po 5 mL liofilizowanej surowicy ludzkiej
31010 PREVECAL PROTEINS Oznaczane parametry: a1-kwaśna glikoproteina, immunoglobuliny (A, G i M), składniki układu dopełniacza C3 i C4, transferyna i prealbumina. 12 fiolek po 1 mL liofilizowanej surowicy ludzkiej
31009 PREVECAL RHEUMA Oznaczane parametry: anty-streptolizyna O, białko C- reaktywne i czynnik reumatoidalny. 12 fiolek po 1 mL liofilizowanej surowicy ludzkiej
31009 PREVECAL URINEOznaczane parametry: albumina, wapń, chlorki, cytrynian, kreatynina, glukoza, magnez, amylaza, amylaza trzustkowa, fosfor, potas, białko, sód, mocznik i kwas moczowy. 12 fiolek po 5 mL liofilizowanej surowicy ludzkiej
Czas trwania programu: 12 miesięcy (od stycznia do grudnia)
Liczba próbek: 12
Częstotliwość: miesięcznie
Liczba stosowanych poziomów kontroli: 3
Identyfikacja laboratorium: poprzez kod (anonimowo)
Jednostki: każde laboratorium może wysyłać wyniki i otrzymywać informacje w jego własnych jednostkach
Granica czasowa do wprowadzania wyników na stronie internetowej: do 20-go każdego miesiąca
Raporty: miesięcznie lub kwartalnie i końcowy raport po zakończeniu programu
Autoimmunologia
18046 PREVECAL ANA Oznaczany parametr: przeciwciała przeciwjądrowe ANA (immunofluorescencja) 12 fiolek po 0,3 mL surowicy
18047 PREVECAL nDNA Oznaczany parametr: przeciwciała przeciwko nDNA (immunofluorescencja) 12 fiolek po 0,3 mL surowicy
18051 PREVECAL CELIAC Oznaczane parametry:
Przeciwciała przeciwko komórkom Endomysium, IgA (immunofluorescencja)
Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej, IgA (ELISA)
Przeciwciała przeciwko gliadynie, IgA (ELISA)
Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny, IgA (ELISA)
Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny, poliwalentne (ELISA)
4 fiolek po 0,3 mL surowicy
18056 PREVECAL ANCA Oznaczany parametr: Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów - ANCA (immunofluorescencja) 4 fiolek po 0,3 mL surowicy
Czas trwania programu: 12 miesięcy (od stycznia do grudnia)
Identyfikacja laboratorium: poprzez kod (anonimowo)
Liczba próbek: 12 (ANA i nDNA) lub 4 (CELIAC i ANCA)
Częstotliwość: miesięcznie (ANA i nDNA) lub kwartalnie (CELIAC i ANCA)
Raporty: miesięcznie lub kwartalnie i końcowy raport po zakończeniu programu