Prevecal

Prevecal

Zewnętrzna ocena jakości jest programem oceny wykonywania procedur pomiarowych laboratorium w odniesieniu do ich dokładności, poprzez badanie próbek i porównania wyników z wynikami wszystkich laboratoriów biorących udział w programie.

Od 1999 r. BioSystems prowadzi PREVECAL – program międzynarodowej zewnętrznej oceny jakości (EQAS). PREVECAL daje laboratoriom możliwość uzupełnienia własnego programu kontroli wewnętrznej o obiektywną ocenę jakości ich procedur pomiarowych.

Od 2019 roku PREVECAL (sprawdziany: 18027 i 18045) posiada akredytację ISO 17043:2010, nadaną przez hiszpańskie Krajowe Stowarzyszenie Akredytacyjne (Entidad Nacional de Acreditación, w skrócie ENAC).

Międzynarodowy program zewnętrznej oceny jakości PREVECAL oferuje laboratoriom możliwość uzupełnienia własnego programu kontroli wewnętrznej o obiektywną ocenę jakości ich procedur pomiarowych.
Z upływem lat, PREVECAL niezmiennie wprowadza i proponuje wszelkie dostępne ulepszenia, aby ułatwić dostęp i zrozumienie raportów, czego przykładem jest wyczerpująca analiza raportów

Ponieważ PREVECAL obejmuje dwa duże obszary działań – chemię kliniczną i autoimmunologię – program jest dostępny w większości obszarów laboratoryjnych.

Program ten jest wynikiem polityki BioSystems i aktywnej współpracy z laboratoriami w celu zminimalizowania błędnych wyników.

Ogólna charakterystyka programu PREVECAL

– Trwanie programu: 12 miesięcy (od stycznia do grudnia)

– Ilość sprawdzianów kontrolnych: 12

– Okresowość: miesięczna

– Programy:

  • BIOCHEMISTRY (wołowa, nr kat. 18027): fosfataza alkaliczna, albumina, ALT, amylaza, AST, wapń, chlorki, cholesterol, cholinoesteraza, CK, kreatynina, glukoza, GGTP, cholesterol HDL, żelazo, LDH, lipaza, magnez, fosfor, potas, białko, sód, bilirubina całkowita, triglicerydy, mocznik, kwas moczowy.

  • BIOCHEMISTRY HUMAN (ludzka, nr kat. 18045): fosfataza alkaliczna, albumina, ALT, amylaza, AST, wapń, chlorki, cholesterol, cholinoesteraza, CK, kreatynina, bilirubina bezpośrednia, glukoza, GGTP, cholesterol HDL, żelazo, LDH, cholesterol LDL, lipaza, magnez, fosfor, potas, białko całkowite, sód, bilirubina całkowita, triglicerydy, mocznik, kwas moczowy, amylaza trzustkowa i mleczany.

  • URINE (nr kat. 18067): albumina, wapń, chlorki, cytrynian, kreatynina, glukoza, magnez, amylaza, amylaza trzustkowa, fosfor, potas, białko, sód, mocznik i kwas moczowy.

  • RHEUMA (nr kat. 31009): anty-streptolizyna O, białko C- reaktywne i czynnik reumatoidalny.

  • PROTEINS (nr kat. 31010): a1-kwaśna glikoproteina, immunoglobuliny (A, G i M), składniki układu dopełniacza C3 i C4, transferyna i prealbumina.

  • ANA (nr kat. 18046): przeciwciała przeciwjądrowe ANA (immunofluorescencja).

  • nDNA (nr kat. 18047): przeciwciała przeciwko nDNA (immunofluorescencja).

  • CELIAC (nr kat. 18051): przeciwciała przeciwko komórkom Endomysium IgA (immunofluorescencja), przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej IgA (ELISA), przeciwciała przeciwko gliadynie IgA (ELISA), przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny IgA (ELISA), przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny – poliwalentne (ELISA).

  • ANCA (nr kat. 18056): przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów – ANCA (immunofluorescencja).

– Liczba użytych różnych materiałów kontrolnych: 3.

– Identyfikacja laboratorium: przy użyciu kodów (anonimowa).

– Jednostki: każde laboratorium może wysłać swoje wyniki i otrzymywać informacje w jednostkach, których używa.

– Ostateczny termin otrzymania wyników przez LIMARCO: do piątego dnia każdego miesiąca. Wyniki są następnie wysyłane przez LIMARCO do BIOSYSTEMS S.A. – organizatora programu PREVECAL.

Raporty: comiesięczne (12 raportów) i raport końcowy po ukończeniu programu.

Ogólne zasady funkcjonowania programu

Laboratoria zainteresowane uczestnictwem w jednym lub w kilku programach powinny zwrócić się do LIMARCO, ul. Przemysłowa 8, 11 – 700 Mrągowo, przedstawiciela BioSystems S.A.

Laboratorium powinno wykonać pomiary surowicy kontrolnej w miesiącu podanym na etykiecie, zapisać wyniki na karcie i wysłać ją do organizatorów programu PREVECAL tak, aby dotarły najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca.

Organizator podda wyniki analizie i wyśle do laboratorium raport z poszczególnego miesiąca w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca.

W ciągu jednego miesiąca, po ukończeniu 12-to miesięcznego cyklu programu, organizator wyśle każdemu laboratorium raport końcowy wraz z certyfikatem uczestnictwa.