Hemostaza

Hemostaza

Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
ODCZYNNIKI
5265HL PT Ciekła tromboplastyna z chlorkiem wapnia w roztworze 2x5 ml
5265L PT Ciekła tromboplastyna z chlorkiem wapnia w roztworze 8x5 ml
5267L PT Ciekła tromboplastyna z chlorkiem wapnia w roztworze 10x10 ml
5558SLQ APTT Ciekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorkiem wapnia w zestawie 5x10 ml + 5x10 ml
5559SLQ APTT Ciekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorkiem wapnia w zestawie 10x10 ml + 10x10 ml
5560SLQ APTT Ciekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorkiem wapnia w zestawie 10x5 ml + 10x5 ml
5562SLQ APTT Ciekły odczynnik z aktywatorem krzemionkowym i chlorkiem wapnia w zestawie 5x5 ml + 5x5 ml
5376 Fibrynogen met. Claussa, trombina (100 jedn./ml), bufor i kalibrator w zestawie 5x2 ml
5556 Fibrynogen met. Claussa, trombina (50 jedn./ml), bufor i kalibrator w zestawie 5x4 ml
5374 Fibrynogen met. Claussa, trombina (100 jedn./ml) 10x2 ml
5378 Fibrynogen met. Claussa, trombina (100 jedn./ml) 10x5 ml
5377 TT (czas trombinowy) Odczynnik o stężeniu 3 NIH jedn./ml 10x5 ml
5392 TT (czas trombinowy) Odczynnik o stężeniu 3 NIH jedn./ml 10x2 ml
5552 D-Dimer met. ilościowa turbidymetryczna, 400nm, lateks, bufor, rozcieńczalnik i kalibrator w zestawie 2x3 ml
5501 D-Dimer met. ilościowa turbidymetryczna, 700nm, lateks, bufor, rozcieńczalnik i kalibrator w zestawie 4x4 ml
5502 AT III (antytrombina III) met. chromogenna, 405nm, odczynnik, substrat i rozcieńczalnik w zestawie 5x2 ml
5507 AT III (antytrombina III) met. chromogenna, 405nm, odczynnik, substrat i rozcieńczalnik w zestawie 3x10 ml
5244 Plazminogen met. chromogenna, 405nm, odczynniki i bufor w zestawie 6x2 ml
5543 Białko C met. chromogenna, 405nm, aktywator, substrat i rozcieńczalnik w zestawie 6x2 ml
5546 APC (oporność na aktywowane białko C) met. krzepnięciowa 2x1 ml
5511 Białko S met. krzepnięciowa 4x2 ml
5484 DRVVT Screen odczynnik wykrywający antykoagulant tocznia 10x2 ml
5485 DRVVT Confirm odczynnik potwierdzający antykoagulant tocznia 10x1 ml
5790 Czynnik II Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10x1 ml
5791 Czynnik V Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10x1 ml
5191 Czynnik V Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10x1 ml
5792 Czynnik VII Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10x1 ml
5192 Czynnik VII Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10x1 ml
5795 Czynnik X Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10x1 ml
5195 Czynnik X Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10x1 ml
5793 Czynnik VIII Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10x1 ml
5193 Czynnik VIII Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10x1 ml
5794 Czynnik IX Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10x1 ml
5194 Czynnik IX Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10x1 ml
5796 Czynnik XI Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10x1 ml
5196 Czynnik XI Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10x1 ml
5797 Czynnik XII Osocze substratowe z niedoborem czynnika uzyskane drogą immunologiczną 10x1 ml
5197 Czynnik XII Osocze substratowe od dawcy z wrodzonym niedoborem czynnika 10x1 ml
TESTY I ODCZYNNIKI POMOCNICZE
5286 Białko S (wolne i całkowite) met. ELISA 96 ozn.
5293 Białko S (wolne) met. ELISA 96 ozn.
5285 Białko C met. ELISA 96 ozn.
5284 Czynnik Von Willebranda met. ELISA 96 ozn.
351007 D-Dimer met. Immunochromatograficzna, kasetkowa 10 ozn.
5250 D-Dimer met. lateksowa, półilościowa 80 ozn.
5250H D-Dimer met. lateksowa, półilościowa 40 ozn.
5375 Bufor Owrena do rozczieńczania osoczy w oznaczeniach firynogenu i czynników krzepnięcia 10x25 ml
5386 Chlorek wapnia do stosowania w oznaczeniach APTT 10x10 ml
MATERIAŁY KONTROLNE
5186 Osocze kontrolne Norm-Trol 1 Osocze normalne: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III 10x1 ml
5187 Osocze kontrolne Ab-Trol 2 Osocze umiarkowanie przedłużone: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III 10x1 ml
5183 Osocze kontrolne Ab-Trol 3 Osocze mocno przedłużone: PT, APTT, fibrynogen, TT, AT-III 10x1 ml
5301 SAC-1 Mianowane osocze normalne: PT, APTT, fibrynogen, AT-III, czynniki (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, von Wilebranda), plazminogen, Białko C, Białko S (wolne i związane), kofaktor ristocetyny 10x1 ml
5302 SAC-2 Mianowane osocze patologiczne: PT, APTT, fibrynogen, AT-III, czynniki (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, von Wilebranda), plazminogen, Białko C, Białko S (wolne i związane), kofaktor ristocetyny 10x1 ml
5509 D-Dimer Control N/H Osocze kontrolne niskie i wysokie do oznaczania D-dimerów 5x1 ml + 5x1 ml
5486 LA Control Dodatnie osocze kontrolne na antykoagulant tocznia 1x1 ml
5490 Zestaw referencyjny INR 3 zestawy osoczy kontrolnych z certyfikowanymi wartościami INR 4x(3x1ml)
MATERIAŁY KALIBRACYJNE
5185 Osocze kalibracyjne (SARP) Osocze kalibracyjne: czynniki II, V, VII, VIII, IX, X1, XI, XII, fibrinogen, czynnik von Willebranda, poziom i aktywność białka C oraz białka S (całkowitego i wolnego), antytrombina III, białko C, czynnika VIII i plazminogenu z wykorzystaniem substratów chromogennych. 10x1 ml
5379 Kalibrator fibrynogenu
10x1 ml