Elektroforeza

Elektroforeza

V8 NEXUS

V8 NEXUS jest ośmiokanałowym systemem do klinicznej elektroforezy kapilarnej i służy do przygotowania, rozdziału i analizy białek pochodzących z próbek ludzkich. V8 NEXUS jest skonstruowany według najnowszych technologii, stanowi nowe standardy w swojej klasie, potwierdzone certyfikatami opatentowanych technologii.

Platinum 6

Platinum 6 – oprogramowanie do analizy żeli, działające z systemami do elektroforezy firmy Helena BioSciences Europe.

Manualny system do elektroforezy agarozowej SAS-MX

Komora do rozdziału elektroforetycznego przeznaczona do żeli typu SAS-MX.