Mikrobiologiczne paski diagnostyczne

Mikrobiologiczne paski diagnostyczne


Zestaw / nr kat.OpisOpakowanie
OXI
2001Paski do wykrywania obecności enzymu oksydazy cytochromowej w czasie do 1 minuty.50 ozn.
INDOXYL
2007Paski do wykrywania aktywności esterazy octanowej, stosowany do wstępnej identyfikacji Moraxella (B.) catarrhalis lub różnicowania bakterii Campylobacter w czasie do 5 minut.50 ozn.
PYR
2003Paski do wykrywania aktywności enzymu pyrrolidonylarylamidazy,stosowany do potwierdzania Streptococcus pyogenes i przynależności do rodzaju Enterococcus w czasie do 5 minut.50 ozn.
COLI
2002Paski do skriningowej identyfikacji Escherichia coli w czasie od 2 do 4 godzin.50 ozn.
ONP
2005Paski do wykrywania β-galaktozydazy. Umożliwiają wykrywanie produkcji indolu (+ odczynnik IND) lub deaminazy tryptofanu (+ odczynnik PHE) w czasie od 2 do 4 godzin.50 ozn.
VP
2004Paski do wykrywania produkcji acetoiny w teście Voges-Proskauer w czasie od 2 do 4 godzin.50 ozn.
TRB
2009Paski do różnicowania bakterii należących do rodzaju Moraxella i Neisseria w czasie od 2 do 4 godzin.50 ozn.
HIP
2006Paski do wykrywania hydrolazy hippuranu do wstępnej
identyfikacji grupy B Streptococcus, Campylobacter jejuni i Gardnerella vaginalis w czasie od 4 do 24 godzin.
50 ozn.
NITROCEFIN
2008Paski do wykrywania β-laktamazy produkowanej przez Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, Staphylococcus spp. i bakterie beztlenowe w czasie do 5 minut50 ozn.