Mikrobiologia

Mikrobiologia

Mikrobiologia – testy

Mikrobiologia – testy

Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
Testy identyfikacyjne - szeregi biochemiczne
Na życzenie dostępne również: butelki do hodowli, płytki mikrotitracyjne, komory do hodowli komórkowej i wiele innych produktów
1001 sp GN 24 Dzielony panel biochemiczny zawierający 24 testy (w wersji bezodczynnikowej) lub 29 testów (w wersji odczynnikowej z wykorzystaniem studzienek dwufunkcyjnych) do identyfikacji gram ujemnych bakterii fermentujących i niefermentujących w czasie 18-24 godzin. Brak konieczności stosowania nośnika zawiesiny (jedynie sól fizjologiczna). Darmowe oprogramowanie do identufikacji.40 ozn.
1002 sp GP 24 Dzielony panel biochemiczny zawierający 24 testy (w wersji bezodczynnikowej) lub 27 testów (w wersji odczynnikowej z wykorzystaniem studzienek dwufunkcyjnych) do identyfikacji bakterii gram dodatnich, beztlenowców i Corynebacterium w czasie 24 godzin. Brak konieczności stosowania nośnika zawiesiny (jedynie sól fizjologiczna). Darmowe oprogramowanie do identufikacji.40 ozn.
1005 YST 8 Panel biochemiczny zawierający 8 testów (w wersji bezodczynnikowej) lub 9 testów (w wersji odczynnikowej z wykorzystaniem studzienki dwufunkcyjnej) do identyfikacji grzybów w czasie 24 godz. Płytka dzielona na paski.60 ozn.
1003 ENC 8 Panel biochemiczny zawierający 8 testów (w wersji bezodczynnikowej) lub 9 testów (w wersji odczynnikowej z wykorzystaniem studzienki dwufunkcyjnej) do identyfikacji szczepów rodzaju Enterococcus w czasie 24 godz. Płytka dzielona na paski.60 ozn.
1004 NEISS 8 Panel biochemiczny zawierający 8 testów do szybkiej identyfikacji istotnych klinicznie gatunków bakterii z rodzaju Neisseriae i Moraxella catarrhalis w czasie 4 godz. Płytka dzielona na paski.60 ozn.
Oznaczanie lekowrażliwości - MIC - panele
7001 MIC GN1 Podstawowy zestaw do określenia minimalnego stężenia hamującego antybiotyków dla bakterii gram ujemnych i patogenów moczowych25 ozn.
7002 MIC GN2 Rozszerzony zestaw do określenia minimalnego stężenia hamującego antybiotyków dla bakterii gram ujemnych25 ozn.
7003 MIC NEF Zestaw do określenia minimalnego stężenia hamującego antybiotyków dla gram ujemnych bakteri niefermentujących25 ozn.
7004 MIC GP Zestaw do określenia minimalnego stężenia hamującego antybiotyków dla bakterii gram dadatnich25 ozn.
7005 MIC YST Zestaw do określenia minimalnego stężenia hamującego antybiotyków dla grzybów. Zawiera nośnik zawiesiny.25 ozn.
7006 MIC ENC Zestaw do określenia minimalnego stężenia hamującego antybiotyków dla Enterokoków25 ozn.
Oznaczanie lekowrażliwości - MIC - pojedyncze paski
8001 AMK Amikacin, 0,5-64 mg/l 48 ozn.
8002 AMP Ampicillin, 1-128 mg/l 48 ozn.
8003 AMS Ampicillin/ Sulbactam, 1-128 mg/l 48 ozn.
8004 AZT Aztreonam, 0,5-64 mg/l 48 ozn.
8005 CAZ Ceftazidime 0,125-16 mg/l 48 ozn.
8006 CEP Cefepime 0,25-32 mg/l 48 ozn.
8007 CFZ Cefazolin 0,125-16 mg/l 48 ozn.
8008 CIP Ciprofloxacin 0,064-8 mg/l 48 ozn.
8009 CLI Clindamycin, 0,126-16 48 ozn.
8010 CMP Chloramphenicol 0,25-32 mg/l 48 ozn.
8011 COL Colistin 0,125-16 mg/l 48 ozn.
8012 CTX Cefotaxime, 0,5-64 mg/l 48 ozn.
8013 CXM Cefuroxime, 0,5-64 mg/l 48 ozn.
8014 ERT Ertapenem, 0,125-16 mg/l 48 ozn.
8015 ERY Erythromycin, 0,064-8 mg/l 48 ozn.
8016 GEN Gentamicin, 0,25-32 mg/l 48 ozn.
8017 LIZ Linezolid, 1-128 mg/l 48 ozn.
8018 MER Meropenem, 0,125-16 mg/l 48 ozn.
8019 NET Netilmicin, 0,125-16 mg/l 48 ozn.
8020 NFT Nitrofurantoin, 1-128 mg/l 48 ozn.
8021 PEN Penicillin, 0,032-4 mg/l 48 ozn.
8022 PIP Piperacillin, 1-128 mg/l 48 ozn.
8023 PIT Piperacillin/ Tazobactam, 1-128 mg/l 48 ozn.
8024 T/S Trimethoprim/Sulfamethoxazole, 0,064/1,187-4/76 mg/l 48 ozn.
8025 TEC Teicoplanin, 0,125-16 mg/l 48 ozn.
8026 TET Tetracycline, 0,064 – 8 mg/l 48 ozn.
8027 TGC Tigecycline, 0,064-8 mg/l 48 ozn.
8028 TOB Tobramycin, 0,064-8 mg/l 48 ozn.
8029 VAN Vankomycin, 0,125-1 mg/l 48 ozn.
4001
MIC Suspension media Nośnik zawiesiny do testów MIC 50 ozn.
Mikrobiologiczne paski diagnostyczne
2001 OXI Paski do wykrywania oksydazy50 szt.
2007 INDOXYL Paski z indoksylem do identyfikacji Moraxella catarrhalis50 szt.
2003 PYR Paski do wykrywania PYRazy50 szt.
2002 COLI Paski do identyfikacji Escherichia coli50 szt.
2005 ONP Paski do wykrywania β-galaktozydazy50 szt.
2004 VP Paski do testu Voges-Proskauera50 szt.
2009 TRB Paski różnicowania Moraxella i Neisseria50 szt.
2006 HIP Paski do wykrywania hydrolazy hipuranu50 szt.
2008 NITROCEFIN Paski z nitrocefiną do wykrywania β-laktamazy50 szt.
Krążki diagnostyczne
6064 BAC 0,04 do wstępnej identyfikacji β-hemolizujących paciorkowców grupy A50 szt.
6065 BAC 10 do selektywnej izolacji szczepów Haemophilus50 szt.
6066 OPT do wstępnej identyfikacji dwoinki zapalenia płuc (Streptococcus pneumoniae)50 szt.
6067 NOV do różnicowania koagulazo-ujemnych szczepów gronkowca50 szt.
6069 V -factor do różnicowania szczepów Haemophilus V (NAD)50 szt.
6068 X -factor do różnicowania szczepów Haemophilus X (hemina)50 szt.
6070 XV -factor do różnicowania szczepów Haemophilus X (hemina) i V (NAD)50 szt.
6071 VK wankomycyna 5µg + kolistyna 10µg do selektywnej izolacji Neisseria meningitidis50 szt.
6072 ITR wrażliwosć grzybów na itrakonazol (30 µg)50 szt.
6073 ECO wrażliwosć grzybów na ekonazol (30 µg)50 szt.
6074 CLO wrażliwosć grzybów na klotrimazol (30 µg)50 szt.
6075 FLU wrażliwosć grzybów na flukonazol (25 µg)50 szt.
6076 AMB wrażliwosć grzybów na amfoterycynę B (30 µg)50 szt.
6077 NYS wrażliwosć grzybów na nystatynę (50 µg)50 szt.
6078 VAN 5gg wrażliwosć na wankomycynę (5 µg)50 szt.
6039 BX bacytracyna 5 IU + hemina do różnicowania Haemophilus sp.50 szt.
6037 BV bacytracyna 5 IU + NAD do różnicowania Haemophilus sp.50 szt.
6041 BXV bacytracyna 5 IU+ hemina + NAD do różnicowania Haemophilus sp.50 szt.
6040 NEO Neomycyna50 szt.
6043 ERY Erytrytol50 szt.
6044 ARA Arabinoza50 szt.
6045 CEL Celabioza50 szt.
6046 GAL Galaktoza50 szt.
6047 GLU Glukoza50 szt.
6048 INO Inozytol50 szt.
6049 LAC Laktoza50 szt.
6050 MNS Mannoza50 szt.
6051 MLB Melibioza50 szt.
6052 MLT Maltoza50 szt.
6053 MLZ Melecytoza50 szt.
6054 RAF Rafinoza50 szt.
6055 RHA Ramnoza50 szt.
6056 RIB Ryboza50 szt.
6057 SOR Sorbitol50 szt.
6058 SUC Sacharoza50 szt.
6059 TRE Trehaloza50 szt.
6060 XYL Ksyloza50 szt.
6061 NIT Azotany50 szt.
6062 PEP Pepton50 szt.
6063 URE Mocznik50 szt.
Mikrobiologiczne odczynniki diagnostyczne
3001 Paraffin oil Olej parafinowy350 ozn
3002 IND reagent Odczynnik do wykrywania indolu350 ozn
3003 PYR reagent Odczynnik do wykrywania PRAazy350 ozn
3004 VP reagent Odczynnik do testu Voges-Proskauera350 ozn
3005 NIT reagent Odczynnik do wykrywania azotanów350 ozn
5001 Zn dust Cynk w proszku1000 ozn
3006 HIP reagent Odczynnik do wykrywania hydrolazy hipuranu350 ozn
3007 PHE reagent Odczynnik do wykrywania fenyloalaniny350 ozn
3008 PHS reagent Odczynnik do wykrywania fosfatazy350 ozn
3009 DMACA reagent Odczynnik DMACA500 ozn
3010 CARBA Odczynniki do wykrywania karbapenemaz klasy A, B i D u Enterobacteriaceae i Pseudomonas spp.5 ozn
Szybkie testy
870001 Borelioza met. immunochromatograficzna, kasetkowa, surowica/ osocze/ krew pełna, pipety w zestawie10 szt.
1232001 Campylobacter met. immunochromatograficzna, kasetkowa, kał10 szt.
30390 Clostridium Difficile GDH met. immunoenzymatyczna, kasetkowa, kał, kontrola i pipety w zestawie25 szt.
30392 Clostridium Difficile GDH met. ELISA, kał, kontrola w zestawie96 szt.
T30525C Clostridium Difficile GDH i TOX A/B met. immunoenzymatyczna, kasetkowa, kał, kontrola i pipety w zestawie25 szt.
30394 Clostridium difficile TOX A/B met. immunoenzymatyczna, kasetkowa, kał, kontrola i pipety w zestawie25 szt.
30397 Clostridium difficile TOX A/B met. ELISA, kał, kontrola w zestawie96 szt.
582009 Clostridium perfringens Ag met. immunochromatograficzna, kasetkowa, kał10 szt.
572005 Legaionella/ Streptococcus Pneumoniae met. immunochromatograficzna, kasetkowa, mocz10 szt.
552020 Legionella pneumophila met. immunochromatograficzna, kasetkowa, mocz, kontrola w zestawie10 szt.
1252001 Listeria met. immunochromatograficzna, kasetkowa, kał10 szt.
1242001 Salmonella met. immunochromatograficzna, kasetkowa, kał10 szt.
T30625 Shiga TOX 1/ 2 met. immunoenzymatyczna, kasetkowa, kał, kontrola i pipety w zestawie25 szt.
1262001 Shigella met. immunochromatograficzna, kasetkowa, kał10 szt.
572004N-10 Streptococcus Pneumoniae met. immunochromatograficzna, kasetkowa, mocz10 szt.
Jednorazowe materiały pomocnicze
1011 Pojemnik na kał 18 ml z łopatką i korkiem ⌀22x 63mm, z PS na kał, z łopatką i korkiem250 szt.
1011/SG/CS Pojemnik na kał 18 ml ⌀22x 63mm, z PS, z łopatką i korkiem, sterylna – R, pak. indywidualnie100 szt.
2120 Pojemnik na mocz 120 ml z PP, z podziałką, polem do opisu i zakrętką⌀58x72mm500 szt.
2120/SG Pojemnik na mocz 120 ml ⌀58x72mm, z PP, z podziałką, polem do opisu i zakrętką, sterylny – R, pak. indywid⌀58x72mm, z PP, z podziałką, polem do opisu i zakrętką, sterylny – R, pak. indywid250 szt.
5100 Wymazówka z drewna, wacik bawełniany o⌀5mm, dł. całkowita 150mm, dł. użytkowa 140mm100 szt.
6100 Wymazówka z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy o⌀5mm, dł. całkowita 150mm, dł. użytkowa 140mm100 szt.
7100 Wymazówka z aluminium, wacik wiskozowy o⌀1.5mm, dł. całkowita 147mm, dł. użytkowa 140mm100 szt.
5100/SG/CS Wymazówka z drewna, wacik bawełniany o⌀5mm, dł. całkowita 150mm, dł. użytkowa 140mm, sterylne – R, pak. indywid.100 szt.
6100/SG/CS Wymazówka z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy o⌀5mm, dł. całkowita 150mm, dł. użytkowa 140mm, sterylne – R, pak. indywid.500 szt.
7100/SG/CS Wymazówka z aluminium, wacik wiskozowy o⌀1.5mm, dł. całkowita 147mm, dł. użytkowa 140mm, sterylne – R, pak. indywid.500 szt.
2150/SG Wymazówka w probówce transportowej z drewna, wacik bawełniany, korek czerwony, ⌀12x175mm, sterylne – R400 szt.
2150/SG/CS Wymazówka w probówce transportowej z drewna, wacik bawełniany, korek czerwony, ⌀12x175mm, sterylne – R, pak. indywid.400 szt.
2160/SG Wymazówka w probówce transportowej z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, korek biały, ⌀12x175mm, sterylne – R,400 szt.
2160/SG/CS Wymazówka w probówce transportowej z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, korek biały, ⌀12x175mm, sterylne – R, pak. indywid.150 szt.
300261 Wymazówka w probówce transportowej z tworzywa sztucznego, wacik bawełniany, karbowany czerwony korek, etykieta, ⌀13x165mm, sterylne – R500 szt.
300251 Wymazówka w probówce transportowej z aluminium, wacik bawełniany, karbowany czerwony korek, etykieta, ⌀13x165mm, sterylne – R500 szt.
300254 Wymazówka w probówce transportowej ze skręcanego aluminium, wacik wiskozowy, karbowany czerwony korek, etykieta, ⌀13x165mm, sterylne – R500 szt.
300263 Wymazówka w probówce transportowej Tworzywo sztuczne, wacik dakronowy, karbowany czerwony korek, etykieta, ⌀13x165mm, sterylne – R 500 szt.
300265 Wymazówka w probówce transportowej Tworzywo sztuczne, flokowany wacik dakronowy, karbowany czerwony korek, etykieta, ⌀13x165mm, sterylne – R500 szt.
300287 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, karbowany niebieski korek, etykieta, ⌀13x165mm, podłoże AMIES, sterylne – R, pak. indywid. (folia + preparowany papier z instrukcją użytkowania w języku polskim). Udokumentowana przeżywalność szczepów wzorcowych w okresie 72 godz.150 szt.
304281 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, flokowany wacik poliestrowy (dostępna w wersjach: standardowej, urologicznej, pediatrycznej i nosogardzieli), niebieska nakrętka, etykieta, cekłe podłoże AMIES 1ml w stojąceym pojemniku, sterylne – R. Utrzymuje żywotność bakterii tlenowych i fakultatywnych bakterii beztlenowych oraz bakterii beztlenowych przez minimum 48 godzin zarówno w temp. pokojowej (20-25ºC) jak i lodówkowej (4-8ºC) i 24 godziny w przypadku bakterii wybrednych. Dostosowane do diagnostyki molekularnej i bezpośredniego użycia na płytkach Petriego. Zgodne ze standardem M40-A2100 szt.
300285 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, karbowany czarny korek, etykieta, ⌀13x165mm, podłoże AMIES z węglem, sterylne – R, pak. indywid. (folia + preparowany papier z instrukcją użytkowania w języku polskim). Dodatek węgla mi.in. neutralizuje wydzielane toksyny.150 szt.
300295 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, karbowany biały korek, etykieta, ⌀13x165mm, podłoże STUART, sterylne – R, pak. indywid. (folia + preparowany papier z instrukcją użytkowania w języku polskim).150 szt.
307/SG Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, karbowany biały korek, etykieta, ⌀12x150mm, podłoże STUART z węglem, sterylne – R, pak. indywid. (folia).150 szt.
304278 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, flokowany wacik poliestrowy (dostępna w wersjach: standardowej, urologicznej, pediatrycznej i nosogardzieli), czerwona nakrętka, etykieta, cekłe podłoże VICUM 2ml w stojąceym pojemniku, sterylne – R. Do próbek zawierających wirusy, bakterie Chlamydia, Ureaplasma i/lub Mycoplasma. Zawiera antybiotyki, które hamują wzrost bakterii i grzybów. Utrzymuje zdolność infekcji wirusów przez co najmniej 96 godzin zarówno w temp. pokojowej (20-25ºC) jak i lodówkowej (4-8ºC), . Każda probówka zawiera szklane perełki ułatwiające lizę komórek oraz pomagające uzyskać jednorodność próbki i jej maksymalne wydzielenie. Przystosowane do hodowli komórek i zgodne z molekularnymi technikami diagnostycznymi do ilościowej reakcji PCR. Zgodne ze standardem M40-A260 szt.
300280.2 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy, karbowany czerwony korek, etykieta, ⌀13x165mm, podłoże CARY BLAIR, sterylne – R, pak. indywid. Zalecane do transportu beztlenowców.100 szt.
304291 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, flokowany wacik poliestrowy (dostępna w wersjach: standardowej i nosogardzieli), różowa nakrętka, etykieta, cekłe podłoże dla Wirusów 1ml w stojąceym pojemniku, sterylne – R. Do próbek, którezawierają wirusy. Zawiera antybiotyki, które hamują wzrost bakterii i grzybów. Utrzymuje zdolność infekcji wirusów przez co najmniej 96 godzin zarówno w temp. pokojowej (20-25ºC) jak i lodówkowej (4-8ºC). Przystosowane do hodowli komórek i zgodne z molekularnymi technikami diagnostycznymi do ilościowej reakcji PCR. Zgodne ze standardem M40-A2100 szt.
300299 Wymazówka w probówce z podłożem transportowym z tworzywa sztucznego, wacik dakronowy, karbowany żółty korek, etykieta, ⌀13x165mm, podłoże dla CHLAMYDII, sterylne – R, pak. indywid. Podłoże w gąbce do przeniesienia na płytkę. Zalecane do transportu chlamydii, mykoplazmy, riketsji i niektórych wirusów jak opryszczki100 szt.
3112 Wymazówka w probówce do oznaczania pH z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy nasączony wskaźnikiem pH, żółty korek, etykieta, ⌀12x175mm. Przeznaczone do wykrywania śladów płynu owodniowego wskazującego na przedwczesne pęknięcie błony płodowej.\50 szt.
2310/SG Wymazówka w probówce z podłożem z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy Ø12x150 mm, z podłożem XLD Agar dla Salmonella, sterylne – R, pak. indywid.150 szt.
2320/SG Wymazówka w probówce z podłożem z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy Ø12x150 mm, z podłożem OXFORD Agar dla Listeria, sterylne – R, pak. indywid.150 szt.
2330/SG Wymazówka w probówce z podłożem z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy Ø12x150 mm, z podłożem Plate Count Agar (PLC) dla liczenia całkowitej liczby mikroorganizmów, sterylne – R, pak. indywid.150 szt.
2340/SG Wymazówka w probówce z podłożem z tworzywa sztucznego, wacik wiskozowy Ø12x150 mm, z podłożem COLIFORM Agar dla Escherichia Coli, sterylne – R, pak. indywid.150 szt.
1501 Pipeta Pasteura poj. użytkowa 1ml, dł. 150mm, z podziałką, poj. całk. ok. 5 ml, ⌀ 5 mm500 szt.
1501/SG/CS Pipeta Pasteura poj. użytkowa 1ml, dł. 150mm, z podziałką, poj. całk. ok. 5 ml, ⌀ 5 mm, sterylne – R, pak. indywid.100 szt.
132010 Bagietka z PS, dług. 120 mm1 000 szt.
409202.B Pojemnik z kwasem borowym ⌀25x90mm, z PP z zakrętką, sterylny – R. Pozwala przechowywać mocz do 48godz., zapewnia żywotność mikroorganizmów jednocześnie zapobiegając dalszemu namnażaniu.400 szt.
5103 CLED/ MAC CONKEY Pojemnik z podłożem transportowo-namnażające do posiewów moczu typu CLED/ MAC CONKEY1 szt.
304210 Bulion seleninowy w zakręcanej probówce, poj 2ml. Hamuje proliferację bakterii mikroflory jelitowej. Jest odpowiedni do izolowania bakterii Salmonella z próbek kału, żywności i/lub wody. Stosowany jest jako podłoże wzbogacające do użytku klinicznego i przemysłowego.60 szt.
304211 Bulion tioglikolanowy w zakręcanej probówce, poj 2ml. Powszechnie stosowany jako podłoże wzbogacające do izolacji i hodowli bakterii beztlenowych i fakultatywnych bakterii beztlenowych oraz bakterii beztlenowych.60 szt.
304212 Selektywne podłoże LIM Pojemnik z wzbogacającym selektywnym podłożem LIM w kierunku Group B Streptococcus, łącznie z S. agalactiae. W zestawie flokowana wymazówka60 szt.
31 Szalka Petriego z PS ⌀ 35mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – R10 szt.
61 Szalka Petriego z PS ⌀ 60mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne – R10 szt.
161 Szalka Petriego z PS ⌀ 60mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – R10 szt.
81 Szalka Petriego z PS ⌀ 80mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne – R10 szt.
BP900S25SQ Szalka Petriego z PS ⌀ 90mm, bez żeber wentylacyjnych sterylne – A25 szt.
BP903S25SQ Szalka Petriego z PS ⌀ 90mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – A25 szt.
BP900I25SQ Szalka Petriego z PS ⌀ 90mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne – R25 szt.
BP903I25SQ Szalka Petriego z PS ⌀ 90mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – R25 szt.
151 Szalka Petriego z PS ⌀ 100mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – A10 szt.
141 Szalka Petriego z PS ⌀ 100mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne – A10 szt.
181 Szalka Petriego z PS ⌀ 120mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne – R10 szt.
221 Szalka Petriego z PS ⌀ 140mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – R10 szt.
231 Szalka Petriego z PS ⌀ 150mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – R10 szt.
155 Szalka Petriego z PS ⌀ 55mm, kontaktowe, z żebrami wentylacyjnymi i siatką szesnastopolową, sterylne – R10 szt.
1120 Szalka Petriego z PS 120x120mm, do antybiogramów, z żebrami wentylacyjnymi, na 16 antybiotyków, sterylne – R10 szt.
251 Szalka Petriego z PS ⌀ 90mm, dwudzielne, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – A20 szt.
261 Szalka Petriego z PS ⌀ 90mm, trójdzielne, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne – A20 szt.
H-600 Kosz do inkubacji Szalek Kosz ze stali nierdzewnej do transportu i inkubacji 10 szalek do 10 cm1 szt.
H-625 Słój do inkubacji beztlenowców 2,5L1 szt.
6001/SG/CS Eza 1µl, zakończone igłą, sterylne – R, pak. Ind.100 szt.
6002/SG Eza 1µl, zakończone igłą, sterylne – R5 szt.
6001/SG Eza 1µl, zakończone igłą, sterylne – R20 szt.
6010/SG/CS Eza 10µl, zakończone igłą, sterylne – R, pak. Ind.100 szt.
6011/SG Eza 10µl, zakończone igłą, sterylne – R5 szt.
6010/SG Eza 10µl, zakończone igłą, sterylne – R20 szt.
6005/SG Eza 1µl i 10µl, sterylne – R20 szt.
EB-K-1 Eza 1µl, kalibrowane z drutu10 szt.
EB-K-5 Eza 10µl, kalibrowane z drutu10 szt.
6040/SG Igła do inokulacji z kulką20 szt.
5200/SG Głaszczka rozprowadzacz w kształcie ”L”, sterylne – R5 szt.
5200/SG/CS Głaszczka rozprowadzacz w kształcie ”L”, sterylne – R, pak. indywid.1 000 szt.
15001 Zgarniak prosty, dł. 220mm, z ruchomą sylikonową głownią, do szalek, sterylne – R, pak. indywid.100 szt.
15002 Zgarniak wygięty, dł. 320mm, z obrotową sylikonową głownią, do butelek, sterylne – R, pak. indywid.100 szt.
409113/6 Crioinstant probówki do głębokiego mrożenia (-190ºC) z 25 porowatymi granulkami każda i bulionem. Zastosowanie do długotrwałego przechowywania mikroorganizmów stanie zamrożonym i przenoszenia pojedynczych granulek bezpośrednio na pożywkę. Różne kolory pozwalają na łatwą identyfikację szczepów100 szt.
10470/SG/CS Probówki okrągłodenne, ⌀12x75mm z PS, z dokładną podziałką do 4 ml i polem do opisu, korkiem dwupozycyjny zapewniającym napowietrzanie lub szczelność, sterylna – R, pak. indywid.500 szt.
10450/SG/CS Probówki okrągłodenne, ⌀17x100mm z PS, z dokładną podziałką do 12 ml i polem do opisu, korkiem dwupozycyjny zapewniającym napowietrzanie lub szczelność, sterylna – R, pak. indywid.500 szt.
301402 Probówki okrągłodenne, ⌀15x102mm z PS, z kołnierzem do postawienia i nakrętką, sterylna – R, pak. indywid.250 szt.