Autoimmunologia

Autoimmunologia

Immunofluorescencja

Immunofluorescencja

Nr kat. Zestaw Opis Opakowanie
Zapalenie tarczycy (typu Hashimoto)
44550 Przeciwciała przeciwtarczycowe ATA Tarczyca małpy
IgG FITC/Evans (M)
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 4 testy
44551 Przeciwciała przeciwtarczycowe ATA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
Celiakia
44548 Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA Przełyk małpy
FITC/Evans - IgA
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 4 testy
44715 Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA Przełyk małpy
FITC/Evans - IgA
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 8 testów
44557 Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
44710 Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA Same szkiełka z substratem 12 x 8 pól
Cukrzyca typu 1
44609 Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym AICA Trzustka małpy
IgG FITC/Evans (M)
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną
12 x 4 testy
44572 Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym AICA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
Nieswoiste zapalenia jelit (IBD)
44895 Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA Ludzkie neutrofile utrwalane metanolem
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA
10 x 6 pól
Niedokrwistość złośliwa
44520 Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA Żołądek szczura
FITC/Evans ( R )
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 4 testy
44524 Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA Żołądek szczura
FITC/Evans ( R )
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 8 testów
44521 Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
44525 Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA Same szkiełka z substratem 12 x 8 pól
44510 Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA Nerka szczura
FITC/Evans ( R )
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 4 testy
44514 Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA Nerka szczura
FITC/Evans ( R )
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 8 testów
44511 Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
44515 Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA Same szkiełka z substratem 12 x 8 pól
44558 Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek szczura
FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA
12 x 4 testy
44648 Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek szczura
FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA
12 x 8 testów
44570 Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
44639 Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM Same szkiełka z substratem 12 x 8 pól
44518 Autoprzeciwciała MsK/MsS (AMA-ASMA-APCA) Nerka/żołądek myszy
Same szkiełka z substratem
12 x 4 pola
44826 Przeciwciała przeciwko MSL-MSK-MSS Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek myszy
FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA,APCA, LKM
12 x 4 pola
44827 Przeciwciała przeciwko MSL-MSK-MSS Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek myszy
FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA,APCA, LKM
12 x 8 pól
Układowe choroby autoimmunologiczne
44618 Przeciwciała przeciwkeratynowe AKA Przełyk małpy
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną
12 x 4 testy
44517 Przeciwciała przeciwkeratynowe AKA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
44508 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 Komórki HEp-2
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
10 x 6 testów
44509 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 Komórki HEp-2
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
10 x 12 testów
44546 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 Same szkiełka z substratem 10 x 6 pól
44547 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 Same szkiełka z substratem 10 x 12 pól
44874 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA (DUO) – HEp-2/ML Komórki HEp-2/wątroba małpy
Same szkiełka z substratem
10 x 6 pól
44818 Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE Crithidia luciliae
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
10 x 6 testów
44817 Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE Crithidia luciliae
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
10 x 12 testów
44820 Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE Same szkiełka z substratem 10 x 6 pól
44819 Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE Same szkiełka z substratem 10 x 12 pól
Układowe zapalenie naczyń
44850 Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA Ludzkie neutrofile utrwalane etanolem
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA
4 x 6 testów
44851 Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA Ludzkie neutrofile utrwalane etanolem
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA
10 x 6 testów
44852 Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA Same szkiełka z substratem, utrwalane etanolem 10 x 6 pól
44878 Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA Ludzkie neutrofile utrwalane formaliną
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA
10 x 6 testów
44898 Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA Same szkiełka z substratem, utrwalane formaliną 10 x 6 pól
44588 Przeciwciała przeciwko kłębuszkowej błonie podstawnej GBMA Nerka małpy
Same szkiełka z substratem
12 x 4 pola
Miastenia
44649 Przeciwciała przeciwko mięśniom poprzecznie prążkowanym AStMA Mięśnie poprzecznie prążkowane szczura
Same szkiełka z substratem
12 x 4 pola
Choroba Addisona
44574 Przeciwciała przeciwko korze nadnerczy AACA Nadnercze małpy
Same szkiełka z substratem
12 x 4 pola
Choroby Pęcherzowe
44560 Przeciwciała przeciwko komórkom skóry ASA Przełyk małpy
IgG FITC/Evans (M)
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną
12 x 4 testy
44561 Przeciwciała przeciwko komórkom skóry ASA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
Międzynarodowy program zewnętrznej oceny jakości
18046 PREVECAL (ANA) ANA – 12 próbek w roku; raporty miesięczne i roczny 12 x 0.3 ml
18047 PREVECAL (nDNA) nDNA – 12 próbek w roku; raporty miesięczne i roczny 12 x 0.3 ml
18051 PREVECAL (Celiac) celiakia: AEA-IFA, tTG-ELISA, AGA-ELISA, DGP-ELISA; raporty ilościowe i jakościowe kwartalne i końcowy raport roczny. 4 x 0.3 ml
Kontrole dodatnie: AACA, ACMA, AEA, AGA, AGBM, AICA, AKA, AMA, ANA (wzór homogenny, centromeryczny, jąderkowy, plamkowy), APCA, ASA-is, ASA-bm, ASMA, ATA, nDNA, LKM
Koniugaty: do różnych substratów z błękitem Evansa, poliwalentne, monowalentne, o wysokiej swoistości i czułości
Szkiełka z substratami na zamówienie i tkanki do zastosowań naukowych
Inne: środek pokrywający, bibuły, bufor.
Dostępne jako odczynniki dodatkowe lub na życzenie

Producent: