XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – 3-6 września 2017 Kraków