Biochemia – kontrole

Biochemia – kontrole

Nr kat. Opis Przeznaczenie Poziom Opakowanie
18048 ADA Deaminaza adenozynowa (ADA) I i II 2 x 1 mL
18009 Surowica biochemiczna ACE, fosfataza kwaśna, albumina, fosfataza alkaliczna, ALT, amylaza, AST, bilirubina bezpośrednio, bilirubina całkowita, wapń, chlorki, cholesterol, HDL cholesterol (strącający), CK, miedź, kreatynina, glukoza, GGTP, beta-hydroksymaślan, żelazo, mleczany, lipaza, LDH, magnez, fosfor, potas, białko całkowite, sód, kwas żółciowy, triglicerydy, UIBC, mocznik, kwas moczowy, cynk I 5 x 5 mL
18005 I 20 x 5 mL
18010 II 5 x 5 mL
18007 II 20 x 5 mL
18042 Surowica biochemiczna ludzka ACE, fosfataza alkaliczna, albumina, ALT, amylaza, amylaza trzustkowa, AST, bilirubina bezpośrednia, bilirubina całkowita, wapń, chlorki, cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, cholinoesteraza, CK, miedź, kreatynina, glukoza, GGTP, beta-hydroksymaślan, żelazo, mleczany, lipaza, LDH, magnez, fosfor, potas, białko całkowite, sód, triglicerydy, UIBC, mocznik, kwas moczowy, cynk I 5 x 5 mL
18043 II 5 x 5 mL
18054 Mocz kontrolny albumina, amylaza, amylaza trzustkowa, wapń, chlorki, cytrynian, kreatynina, glukoza, magnez, fosfor, potas, białko w moczu, sód, mocznik, kwas moczowyI 1 x 5 mL
18066 II 1 x 5 mL
31592 β2-Mikroglobulina β2-Mikroglobulina I i II 2 x 1 mL
31215 β2-Mikroglobulina Urine β2-Mikroglobulina w moczu
1 x 3 mL
18063 Etanol, Amoniak i CO2 Alkohol etylowy, amoniak i dwuwęglany I 3 x 5 mL
18064 II 3 x 5 mL
18024 CK-MB Kinaza kreatynowa (CK) i Kinaza kreatynowa –MB (CK-MB) I 1 x 1 mL
18061 II 1 x 1 mL
18053 Biochemia płodności Cytrynian, Fruktoza, Cynk
1 x 1 mL
31602 Fibrynogen Fibrynogen
1 x 1 mL
18057 Fruktozamina Fruktozamina
1 x 1 mL
18001 HbA1C Hemoglobina A1C bezbośrednia i enzymatyczna I 1 x 0,5 mL
18002 II 1 x 0,5 mL
18040 Kontrola lipidowa Apo A-I, Apo B, Cholesterol, HDL, LDL, Triglicerydy I 3 x 1 mL
18041 II 3 x 1 mL
18062 Szczawian w moczu Szczawian
1 x 5 mL
31211 Surowica proteinowa α1–kwaśna glikoproteina, AT III, C3, C4, CRP-hs, ferrytyna, haptoglobina, IgA, IgG, IgM, prealbumina, transferyna I 3 x 1 mL
31212 II 3 x 1 mL
31213 Surowica reumatoidalna ASO, RF, CRP I 3 x 1 mL
31214 II 3 x 1 mL
18078 D-Dimer D-Dimer I i II 2 x 1 mL