Elektroforeza

Elektroforeza

Automatyczny System Elektroforezy Kapilarnej V8

Automatyczny System Elektroforezy Kapilarnej V8

V8 jest ośmiokanałowym systemem do klinicznej elektroforezy kapilarnej i służy do przygotowania, rozdziału i analizy białek pochodzących z próbek ludzkich. V8 jest skonstruowany według najnowszych technologii, stanowi nowe standardy w swojej klasie, potwierdzone certyfikatami opatentowanych technologii.

 • Możliwość równoczesnego rozdziału w celu uzyskania wysokiej wydajności w różnorodnych badaniach
 • Możliwość prześledzenia zgodności, według wymogów audytów oraz zabezpieczenie danych analitycznych
 • Inteligentna identyfikacja oraz ponowne badanie próbek patologicznych
 • Prostota wykonania – wykonanie badań ogranicza się do ich zdefiniowania, załadowania próbek i zamknięcia pokrywy
 • Wszystkie odczynniki i bufory są natychmiastowo dostępne na pokładzie, stanowiąc o nowej generacji automatyzacji
 • Szybka obsługa próbek citowych poza kolejnością
 • Wysoka wydajność dzięki możliwości nieprzerwanego ładowania próbek
 • Zintegrowany moduł przetwarzania próbek do elektroforezy żelowej

Platinum 4v

Platinum 4v jest najbardziej zaawansowanym na świecie oprogramowaniem do obsługi zautomatyzowanej klinicznej elektroforezy kapilarnej. Zarządzanie, analiza i interpretacja wyników testów klinicznych jest w najwyższym stopniu prosta, dokładna i efektywna dzięki aplikacjom zaprojektowanym wyłącznie w tym celu. Platinum 4v zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi analitycznych oraz opcji definiowanych przez użytkownika, które są optymalną odpowiedzią na potrzeby analizy danych, jakie zgłaszają lekarze klinicyści.

 • Funkcjonalność w obsłudze V8
 • Zaawansowane narzędzia edycyjne
 • Obliczenia statystyczne oraz ich prezentacja
 • Oflagowanie statusu pacjentów w bazie danych
 • Dwukierunkowa komunikacja z siecią główną
 • Wychwytywanie przesunięć i powiązanie ich ze skanowanym obrazem
 • Wieloparametrowe wyszukiwanie z możliwością nakładania się warunków
 • Spełnienie wymagań audytowych w zakresie śledzenia danych
 • Potężna, wszechstronna baza danych
 • QC oraz walidacja z zastosowaniem wykresu Levey-Jennings’a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Identyfikacja Identyfikacja pacjentów.

Identyfikacja kodów kreskowych w statywie próbkowym.

Barkodowane pojemniki na bufor oraz odczynniki.
Kod kreskowy Wbudowany czytników kodów.

Kąt 70º.

1000 odkodowań na sekundę.

Systemy kodów: Kod 39, Codabar, Kod 128, 2 z 5 Interleave, Kod 93, UPC/EAN, Farmakod i PDF417
Ładowanie Do 14 statywów po 8 probówek podstawowych; w sumie112 pozycji.
Tace na próbki do elektroforezy żelowej Kompatybilne z tacą na próbki w SAS-1 (24 próbki) i tacą na próbki w SAS-3 (60, 80, 100 próbek).
Pobieranie próbek Standardowe naczynka na próbki.

Pobieranie bezpośrednio z probówek pierwotnych:

Średnica: maks. 18 mm

Wysokość: maks. 100 mm

Objętość martwa: 30μl
Czynności przed analizą Rozcieńczenia, liza komórek, dodanie odczynnika i inkubacja odczynnika.
Migracja Osiem kapilar z krzemionki topionej.

Temperatura komory kapilar kontrolowana ogniwem Peltiera.
Bufory System siedmiu pojemników na bufory na pokładzie; do pięciu otwartych pozycji na bufory w testach zdefiniowanych przez użytkownika.

Dynamiczne monitorowanie poziomu buforu.
Odczynniki 10 otwartych pozycji na odczynniki i antysurowice: Anty-IgG, -IgA, -IgM, Kappa, Lambda, -IgD i –IgE

Rozcieńczalniki próbek i roztwory przygotowawcze.

Termostatowane pozycje odczynników ogniwem Peltiera.

Dynamiczne monitorowanie poziomu odczynników.
Konserwacja Płyny do konserwacji na pokładzie.

Automatyczne procedury konserwacji.

Automatyczne czyszczenie przy zmianie badań.
Detekcja Źródło światła: lampa deuterowa

Detekcja długości fali: monochromator z zakresem długości fal: 200-600m

Detekcja: 8 fotodiod
Ramię XYZ Do 160 rozcieńczeń na godzinę; wykrywanie poziomu płynu.
Funkcja walk-away Przy pełnej wydajności wykonuje 2500 badań białek surowicy.

112 pierwotnych probówek.
Badania Białka surowicy 5 frakcji

Białka surowicy 6 frakcji

Białka surowicy 6 frakcji Zoom

Białka surowicy wysoka rozdzielczość

Białka w moczu 5 frakcji

Białka w moczu 6 frakcji

Białka w moczu 6 frakcji Zoom

Przesunięcie immunologiczne (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda)

IgE, IgD, Wolne Kappa, Wolne Lambda

Transferyna uboga w węglowodany

IEF hemoglobiny

Stężenie odwirowanego moczu

Kolumna do odsalania moczu
Czułość Wykrywanie białek surowicy przy 25 mg/dL
Przetwarzanie danych Nieograniczona pojemność do przechowywania danych pacjentów w jednej sesji.

Zarządzanie bazą danych skanów aż do 2 milionów pacjentów.

Zaznaczanie frakcji.

Edycja frakcji.

Obliczenia statystyczne i ich prezentacja.

Obliczenia ilościowe i ich prezentacja.

Oflagowanie statusu pacjentów w bazie danych.

Komunikacja dwukierunkowa; import i eksport danych i wyników.

Wychwytywanie przesunięć immunologicznych i powiązanie ich z zeskanowanym obrazem.

Wieloparametrowe wyszukiwanie.

Rozpoznanie i przekierowanie do ponownych badań próbek patologicznych.
Wydruk raportu Kompletny pakiet drukowania wbudowany w pulpicie.
QC i walidacja Raporty Levey-Jennings’a i statystyczne.
Interfejs użytkownika Platinum 4V – zaawansowany program diagnostyczny.
Wymiary 900mm (szer) x 650mm (głębokość) x 560 (wysokość)
Waga. 70 kg
Przyłącza Złącze wyjściowe Ethernet połączenie z V8 do PC.

Połączenie szeregowe RS232 do komputera głównego.

Połączenie USB do urządzeń peryferyjnych.
Zasilanie Pobór mocy 228 W (VA).

Zasilacze wewnętrzne dostarczają do 650W.
Warunki pracy otoczenia Temperatura pokojowa 15…30º.

Wilgotność względna bez skraplania pomiędzy 5% i 85%.

Maksymalna wysokość 2000 metrów npm.

Producent: