Elektroforeza

Elektroforeza

V8 NEXUS

V8 NEXUS

V8 NEXUS

V8 Nexus to najnowszej generacji analizator do elektroforezy kapilarnej firmy Helena — szybszy i bardziej elastyczny niż kiedykolwiek wcześniej.

Ultraczuła detekcja

Ośmiokanałowa elektroforeza kapilarna z testami typu “reflex” o wielu długościach fali

Nieograniczona automatyzacja

Ponad 2300 próbek dziennie z połączeniem do systemu śledzenia laboratoryjnego i interpretacją sieciową

Sterowanie dotykowe

Przejrzyste oprogramowanie obsługiwane z poziomu ekranu dotykowego do monitorowania pracy i interpretacji wyników

Wysoka wydajność, wysoka rozdzielczość

V8 Nexus obsługuje szeroki — i rosnący — zakres zautomatyzowanych i czułych testów, pozwalając wybrać optymalne cechy i przepustowość dla laboratorium. We współpracy z testami elektroforezy żelowej Helena i unikalną technologią przygotowywania żelu, nie ma lepszego źródła wiedzy klinicznej w tej dziedzinie.

Białka surowicy

Białka moczu

Immunotypowanie

Hemoglobina A1c

Hb UltraScreen

CDT

  • Automatyczne czyszczenie i konserwacja aparatu poza czasem pracy systemu pozwala w pełni na zarządzanie czasem analizy i obniża koszty pracy.
  • Instalacja 4 buforów na pokładzie analizatora umożliwia dowolność wykonania badań ilości badań bez konieczności zatrzymania pracy systemu podczas wymiany odczynników.
  • 8 kapilar umożliwiających wykonanie oznaczenia immunodisplacement w czasie rzeczywistym w identycznych warunkach prądowych.
  • Integracja systemów: kapilarnego i żelowego w połączeniu z Reflex Test oferuje bezpieczeństwo wydawania wyników.
  • Obsługa barkodów oraz dwukierunkowa komunikacja z LIS zapewniają pełną identyfikowalność próbki na każdym etapie analizy.
  • Zarządzanie V8 NEXUS za pomocą oprogramowania Platinum z opcją Expert System w standardzie gwarantuje wydawanie wiarygodnych wyników elektroforezy.

Producent: