Badanie moczu

Badanie moczu

Automatyczny analizator elementów morfotycznych moczu URiSCAN Pluscope

Automatyczny analizator elementów morfotycznych moczu URiSCAN Pluscope

 • Metoda zautomatyzowanej mikroskopii – najbardziej zbliżona do metody referencyjnej
 • Rejestracja pełnych pól widzenia przy małym (LPF) i dużym (HPF) powiększeniu
 • Zastosowanie sieci neuronowych do identyfikacji i klasyfikacji elementów morfotycznych
 • Mocz natywny bez wirowania i niebezpieczeństwa uszkodzenia elementów morfotycznych
 • Praktycznie brak konieczności manualnej weryfikacji wyników osadu pod mikroskopem
 • Integracja analizatora PluScope z analizatorem parametrów fizykochemicznych Super+

Schemat analizy elementów morfotycznych moczu

Automatyczne wymieszanie natywnego moczu w probówce, pobranie próbki (1 ml) i napełnienie kanałów pomiarowych.

Po automatycznym ustawieniu ostrości następuje wykonanie 10 zdjęć pełnych pól widzenia przy małym powiększeniu (LPF) – rejestracja osadzonych elementów morfotycznych w 1 μl moczu. Jednocześnie zapamiętywane są współrzędne położenia elementów morfotycznych w komorze.

Następuje automatyczna zmiana obiektywu oraz powrót głowicy mikroskopu do najbardziej reprezentatywnych pól i wykonanie do 50 zdjęć pełnych pól widzenia przy dużym powiększeniu (HPF).

Analiza elementów morfotycznych z pól widzenia zarejestrowanych przy małym i dużym powiększeniu z użyciem sieci neuronowych.

WYKRYWANE ELEMENTY MORFOTYCZNE

17 elementów morfotycznych rozpoznawanych automatycznie:

 1. Ilościowo (11): erytrocyty (RBC), leukocyty (WBC), skupiska leukocytów (WBCC), nabłonki (EC), małe komórki nabłonkowe (NEC), wałeczki szkliste (HYA Cast), wałeczki ziarniste (GRA Cast), wałeczki niesklasyfikowane (UNCC), kryształy (CRYS), grzyby (YST), erytrocyty dysmorficzne (POI – RUO)
 2. Półilościowo/jakościowo (6): bakterie pałeczki (BACTr), bakterie ziarniaki (BACTc), śluz (MUC), kryształy amorficzne (AMO CRY), plemniki (SPERM), rzęsistki (TRI)
  Programowanie własnej ilości progów i ich nazw dla parametrów jakościowych/półilościowych (np. nieobecne, obecne, pojedyncze, liczne, bardzo liczne). 30 parametrów definiowanych przez Użytkownika, wybieranych ręcznie na obrazach.

Możliwość zmiany nazw elementów morfotycznych (niezależnie na obrazach i wynikach)

Możliwość zmiany sposobu i koloru wykrywania/flagowania elementów na obrazach

Możliwość zmiany kolejności wyświetlania elementów oraz ukrycia niepotrzebnych kategorii

PODGLĄD PRÓBKI W CZASIE RZECZYWISTYM W TRAKCIE PRACY MIKROSKOPU I WYKONYWANIA ZDJĘĆ

 • Dodatkowy zbiorczy widok pacjentów w postaci tabelarycznej – dwukrotne kliknięcie pacjenta otwiera widok pełnych pól widzenia i dokładnej klasyfikacji na poszczególne elementy morfotyczne
 • Wartości referencyjne z podziałem na kobiety, mężczyzn oraz dzieci
 • Możliwość przeglądania, edycji gotowych wyników i ich walidacji w trakcie pracy analizatora
 • Wbudowany moduł kontroli jakości – graficzna (wykresy) i liczbowa prezentacja wyników kontroli, zachowane zdjęcia pól widzenia LPF i HPF; możliwość edycji elementów na obrazach
 • Materiały kontrolne do osadu moczu zmianowane dla analizatora UriScan PluScope
 • Brak kuwet jednorazowych
 • System bezodczynnikowy – jedynie 2 płyny myjące i płyn odbiałczający
 • Kalibracja systemu – bezodczynnikowa, tylko podczas instalacji
 • Automatyczne ustawianie ostrości zautomatyzowanego mikroskopu – bezodczynnikowe, przed każdą próbką
 • Minimalna ilość czynności konserwacyjnych Użytkownika
 • Możliwość pracy jako stacja robocza zintegrowana z analizatorem UriScan Super+ (parametry fizykochemiczne) lub niezależny analizator

Korzyści dla laboratorium

 • Maksymalne ograniczenie czasochłonnych i trudnych do wystandaryzowania czynności manualnych
  • Brak konieczności odmierzania moczu do probówki wirówkowej
  • Brak wirowania moczu
  • Brak konieczności odmierzania objętości odwirowanego moczu
  • Brak ręcznego pipetowania moczu do kamery
  • Brak oglądania moczu pod mikroskopem w polach podanych przez producenta kamer
  • Brak skomplikowanej procedury przeliczania liczby elementów (zależnej od producenta kamer) z pola widzenia na mikrolitr
 • Analiza/Walidacja wyników na dużym monitorze (26”)
 • Wynik w przeliczeniu na mikrolitr z możliwością automatycznego przeliczenia liczby elementów morfotycznych na pole widzenia (dostosowane do komór do osadu używanych w konkretnym laboratorium)
 • Pełna standaryzacja wykonania badania
 • Archiwizacja pełnych pól widzenia mikroskopowego przy małym i dużym powiększeniu
 • Udokumentowana wewnętrzna kontrola jakości

Zasada pomiaru/działania

 • Zautomatyzowana mikroskopia; kamera CCD; algorytmy i sieci neuronowe do identyfikacji elementów
 • Materiał do badań: natywny mocz (bez wirowania)
 • Równoczesny pomiar w 4 komorach pomiarowych
 • Wydajność: 100 próbek/godz. przy wszystkich próbkach mocno dodatnich
 • Jednostki: komórka/μl lub/i komórka/LPF (HPF)

Liczba zdjęć

 • 10 (pól widzenia) przy małym powiększeniu (LPF)
 • 10 (do 50) pól widzenia przy dużym powiększeniu (HPF)
 • Rejestrowane pola widzenia mikroskopowego, nie tylko zdjęcia wyciętych komórek
 • Dodatkowy widok zdjęć pojedynczych komórek (rozpoznanych i nierozpoznanych) pogrupowanych jak książki na osobnych półkach; możliwość wyświetlenia dowolnego elementu i pokazanie go na obrazie pola widzenia
 • Edycja rozpoznanych/nierozpoznanych elementów za pomocą menu rozwijanego po kliknięciu prawym klawiszem myszy lub poprzez przeciągnięcie elementu na właściwą „półkę”

Parametry techniczne PluScope

Metoda
 • Zautomatyzowana mikroskopia
 • Rejestracja mikroskopowych pól widzenia/cyfrowa kamera CCD
 • Identyfikacja i klasyfikacja – sieci neuronowe
Elementy morfotyczne*
 • Wykrywane automatycznie ilościowo (11): RBC, WBC, WBCC, EC, NEC, HYA Cast, GRA Cast, UNCC, CRYST, YST, POI (RUO)
 • Wykrywane automatycznie półilościowo/jakościowo (6): BACTr, BACTC, MUC, AMO CRY, Sperma, TRI
 • Inne (niezidentyfikowane) przy małym i dużym powiększeniu
 • Definiowane i wybierane ręcznie przez Użytkownika: do 30 parametrów
Jednostki
 • μl
 • μl + LPF/HPF
 • LPF/HPF
 • opisowe (definiowane przez Użytkownika) dla wyników półilościowych/jakościowych
Wydajność
 • 100 próbek/godz. – próbki patologiczne/wysoce patologiczne
 • 180 próbek/godz. – próbki prawidłowe
Pozycja cito Tak, automatyczne wykonanie badania po wykryciu probówki
Ilość kanałów pomiarowych 4, niezależne
Wymagana objętość próbki
 • 2 ml – wymagana objętość w probówce
 • 1 ml – pobierana przez igłę
 • 1 μl – objętość w kanale podlegająca analizie
Ilość probówek
 • 100 (10 statywów, 10 próbek w statywie)
 • Dodatkowa strefa buforowa na 100 probówek (10 statywów) na mostku łączącym analizator PluScope z analizatorem parametrów fizykochemicznych Super+
 • Ciągłe dokładanie probówek
Kwalifikacja do pomiaru osadu
 • Wszystkie próbki
 • Jedynie próbki spełniające kryteria zaprogramowane przez Użytkownika
Liczba kolorowych zdjęć
 • 10 zdjęć pełnych pól widzenia przy małym powiększeniu (LPF)
 • Do 50 zdjęć pól widzenia przy dużym powiększeniu (HPF)
 • Liczba zdjęć pojedynczych elementów uzależniona od liczby elementów wykrytych w próbce
Baza wyników
 • Powyżej 100 000; liczba wyników ograniczona jedynie pojemnością dysku
 • Kompletne wyniki ze wszystkimi obrazami pól oraz wynikami parametrów fizykochemicznych
 • Filtrowanie wyników m.in. wg nazwiska, ID próbki, wyników zwalidowanych lub niezwalidowanych, wyników wysłanych lub niewysłanych do LIS
Współpraca z LIS
 • Komunikacja dwukierunkowa
 • Odsyłanie wyników do LIS po ich uzyskaniu
 • Odsyłanie wyników do LIS dopiero po analizie obrazów i ich zwalidowaniu
Oprogramowanie Dedykowane oprogramowanie użytkownika w języku polskim, system operacyjny Windows® zainstalowany na zewnętrznym komputerze; poziomy dostępu chronione hasłem
Monitor 26” (lub większy); współpraca z monitorem dotykowym
Wymiary (mm) (szer. / gł. / wys.) 740 x 600 x 525 (sam analizator)
Waga 65 kg (sam analizator)

* Stan na sierpień 2021r. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w aparatach i oprogramowaniu bez uprzedzenia

Producent: