Automatyczny analizator elementów morfotycznych moczu URiSCAN Pluscope

Automatyczny analizator elementów morfotycznych moczu URiSCAN Pluscope

 • Metoda zautomatyzowanej mikroskopii – najbardziej zbliżona do metody referencyjnej
 • Rejestracja pełnych pól widzenia przy małym (LPF) i dużym (HPF) powiększeniu
 • Zastosowanie sieci neuronowych do identyfikacji i klasyfikacji elementów morfotycznych
 • Mocz natywny bez wirowania i niebezpieczeństwa uszkodzenia elementów morfotycznych
 • Praktyczny brak konieczności manualnej weryfikacji wyników osadu pod mikroskopem
 • Integracja analizatora Pluscope z analizatorem parametrów fizykochemicznych Super+

Schemat analizy elementów morfotycznych moczu

Automatyczne wymieszanie natywnego moczu w probówce, pobranie próbki (1 ml) i napełnienie kanałów pomiarowych.

Po automatycznym ustawieniu ostrości następuje wykonanie 10 zdjęć pełnych pól widzenia przy małym powiększeniu (LPF) – rejestracja osadzonych elementów morfotycznych w 1 μl moczu. Jednocześnie zapamiętywane są współrzędne położenia elementów morfotycznych w komorze.

Następuje automatyczna zmiana obiektywu oraz powrót głowicy mikroskopu do najbardziej reprezentatywnych pól i wykonanie do 50 zdjęć pełnych pól widzenia przy dużym powiększeniu (HPF).

Analiza elementów morfotycznych z pól widzenia zarejestrowanych przy małym i dużym powiększeniu z użyciem sieci neuronowych.

WYKRYWANE ELEMENTY MORFOTYCZNE

 • Możliwość zmiany nazw elementów morfotycznych (niezależnie na obrazach i wynikach)
 • Możliwość zmiany sposobu i koloru wykrywania/flagowania elementów na obrazach
 • Możliwość zmiany kolejności wyświetlania elementów oraz ukrycia niepotrzebnych kategorii

Podgląd próbki w czasie rzeczywistym w trakcie pracy mikroskopu i wykonywania zdjęć

 • Dodatkowy zbiorczy widok pacjentów w postaci tabelarycznej – dwukrotne kliknięcie pacjenta otwiera widok pełnych pól widzenia i dokładnej klasyfikacji na poszczególne elementy morfotyczne
 • Wartości referencyjne z podziałem na kobiety, mężczyzn oraz dzieci
 • Możliwość przeglądania, edycji gotowych wyników i ich walidacji w trakcie pracy analizatora
 • Wbudowany moduł kontroli jakości – graficzna (wykresy) i liczbowa prezentacja wyników kontroli, zachowane zdjęcia pól widzenia LPF i HPF; możliwość edycji elementów na obrazach
 • Materiały kontrolne do osadu moczu zmianowane dla analizatora UriScan Pluscope
 • Brak kuwet jednorazowych
 • System bezodczynnikowy – jedynie 2 płyny myjące i płyn odbiałczający
 • Kalibracja systemu – bezodczynnikowa, tylko podczas instalacji
 • Automatyczne ustawianie ostrości zautomatyzowanego mikroskopu – bezodczynnikowe, przed każdą próbką
 • Minimalna ilość czynności konserwacyjnych Użytkownika
 • Możliwość pracy jako stacja robocza zintegrowana z analizatorem UriScan Super+ (parametry fizykochemiczne) lub niezależny analizator

Korzyści dla laboratorium

 • Maksymalne ograniczenie czasochłonnych i trudnych do wystandaryzowania czynności manualnych
  • Brak konieczności odmierzania moczu do probówki wirówkowej
  • Brak wirowania moczu
  • Brak konieczności odmierzania objętości odwirowanego moczu
  • Brak ręcznego pipetowania moczu do kamery
  • Brak oglądania moczu pod mikroskopem w polach podanych przez producenta kamer
  • Brak skomplikowanej procedury przeliczania liczby elementów (zależnej od producenta kamer) z pola widzenia na mikrolitr
 • Analiza/Walidacja wyników na dużym monitorze (26”)
 • Wynik w przeliczeniu na mikrolitr z możliwością automatycznego przeliczenia liczby elementów morfotycznych na pole widzenia (dostosowane do komór do osadu używanych w konkretnym laboratorium)
 • Pełna standaryzacja wykonania badania
 • Archiwizacja pełnych pól widzenia mikroskopowego przy małym i dużym powiększeniu
 • Udokumentowana wewnętrzna kontrola jakości

Zasada pomiaru/działania

 • Zautomatyzowana mikroskopia; kamera CCD; algorytmy i sieci neuronowe do identyfikacji elementów
 • Materiał do badań: natywny mocz (bez wirowania)
 • Równoczesny pomiar w 4 komorach pomiarowych
 • Wydajność: 100 próbek/godz. przy wszystkich próbkach mocno dodatnich
 • Jednostki: komórka/μl lub/i komórka/LPF(HPF)

Liczba zdjęć

 • 10 (pól widzenia) przy małym powiększeniu (LPF)
 • 10 (do 50) pól widzenia przy dużym powiększeniu (HPF)
 • Rejestrowane pola widzenia mikroskopowego, nie tylko zdjęcia wyciętych komórek
 • Dodatkowy widok zdjęć pojedynczych komórek (rozpoznanych i nierozpoznanych) pogrupowanych jak książki na osobnych półkach; możliwość wyświetlenia dowolnego elementu i pokazanie go na obrazie pola widzenia
 • Edycja rozpoznanych/nierozpoznanych elementów za pomocą menu rozwijanego po kliknięciu prawym klawiszem myszy lub poprzez przeciągnięcie elementu na właściwą „półkę”

Parametry techniczne PluScope

Metoda
 • Zautomatyzowana mikroskopia
 • Rejestracja mikroskopowych pól widzenia/cyfrowa kamera CCD
 • Identyfikacja i klasyfikacja – sieci neuronowe
Elementy morfotyczne*
 • Wykrywane automatycznie ilościowo (11): RBC, WBC, WBCC, EC, SRC, HYA Cast, GRA Cast, UNCC, CRYS, YST, POI (RUO)
 • Wykrywane automatycznie półilościowo/jakościowo (5): BACT, MUC, AMO CRY, Sperma, TRI
 • Inne (niezidentyfikowane) przy małym i dużym powiększeniu
 • Definiowane i wybierane ręcznie przez Użytkownika: do 30 parametrów
Jednostki
 • μl
 • μl + LPF/HPF
 • LPF/HPF
 • opisowe (definiowane przez Użytkownika) dla wyników półilościowych/jakościowych
Wydajność
 • 100 próbek/godz. – próbki patologiczne/wysoce patologiczne
 • 180 próbek/godz. – próbki prawidłowe
Pozycja cito Tak, automatyczne wykonanie badania po wykryciu probówki
Ilość kanałów pomiarowych 4, niezależne
Wymagana objętość próbki
 • 2 ml – wymagana objętość w probówce
 • 1 ml – pobierana przez igłę
 • 1 μl – objętość w kanale podlegająca analizie
Ilość probówek
 • 100 (10 statywów, 10 próbek w statywie)
 • Dodatkowa strefa buforowa na 100 probówek (10 statywów) na mostku łączącym analizator Pluscope z analizatorem parametrów fizykochemicznych Super+
 • Ciągłe dokładanie probówek
Kwalifikacja do pomiaru osadu
 • Wszystkie próbki
 • Jedynie próbki spełniające kryteria zaprogramowane przez Użytkownika
Liczba kolorowych zdjęć
 • 10 zdjęć pełnych pól widzenia przy małym powiększeniu (LPF)
 • Do 50 zdjęć pól widzenia przy dużym powiększeniu (HPF)
 • Liczba zdjęć pojedynczych elementów uzależniona od liczby elementów wykrytych w próbce
Baza wyników
 • Powyżej 100 000; liczba wyników ograniczona jedynie pojemnością dysku
 • Kompletne wyniki ze wszystkimi obrazami pól oraz wynikami parametrów fizykochemicznych
 • Filtrowanie wyników m.in. wg nazwiska, ID próbki, wyników zwalidowanych lub niezwalidowanych, wyników wysłanych lub niewysłanych do LIS
Współpraca z LIS
 • Komunikacja dwukierunkowa
 • Odsyłanie wyników do LIS po ich uzyskaniu
 • Odsyłanie wyników do LIS dopiero po analizie obrazów i ich zwalidowaniu
Oprogramowanie Dedykowane oprogramowanie użytkownika w języku polskim, system operacyjny Windows® zainstalowany na zewnętrznym komputerze; poziomy dostępu chronione hasłem
Monitor 26” (lub większy); współpraca z monitorem dotykowym
Wymiary (mm) (szer. / gł. / wys.) 740 x 600 x 525 (sam analizator)
Waga 65 kg (sam analizator)

* Stan na sierpień 2017r.

Producent: