Autoimmunologia – Elisa

Autoimmunologia – Elisa

Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
Zespół antyfosfolipidowy
44869 Przeciwciała przeciwko aneksynie V IgG/IgM - ANX Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM
wysoko oczyszczona aneksyna V
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44868 Przeciwciała przeciwko β2- glikoproteinie 1 IgG/IgM - β2-GP1 Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM
wysoko oczyszczona β2-glikoproteina 1
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44780 Przeciwciała antykardiolipinowe ACA – IgG/IgM Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM
kardiolipina
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44867 Przeciwciała przeciwko fosfolipidom IgG/IgM - APLA Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgM
mieszanina kardiolipiny, fosfatydyloseryny, fosfatydyloinozytolu, kwasu fosfatydowego i β2-glikoproteiny 1.
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Zapalenie tarczycy (typu Hashimoto)
44796 Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie Tg Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona ludzka tyreoglobulina
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44795 Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej - TPO Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona ludzka peroksydaza tarczycowa
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Celiakia
44885 Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny - DGP-IgA Test ilościowy i jakościowy w klasie IgA.
deaminowane peptydy gliadyny (DGP)
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie.
96 ozn
44884 Przeciwciała przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny - DGP-IgG Test ilościowy w klasie IgG.
Deaminowane peptydy gliadyny (DGP)
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie.
96 ozn
44704 Przeciwciała przeciw- gliadynowe AGA – IgG/IgA Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA
gliadyna
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44754 Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej tTG – IgA Test ilościowy i jakościowy w klasie IgA
rekombinowana transglutaminaza ludzka aktywowana gliadyną i jonami wapnia
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44798 Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej tTG – IgG Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG
rekombinowana transglutaminaza ludzka aktywowana gliadyną i jonami wapnia
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Cukrzyca typu 1
44873 Przeciwciała przeciwinsulinowe - INS Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA
mieszanina oczyszczonej insuliny wołowej, świńskiej i rekombinowanej ludzkiej
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Nieswoiste zapalenia jelit (IBD)
44905 Przeciwciała przeciwko BPI Test ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44906 Przeciwciała przeciwko katepsynie G Test ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44907 Przeciwciała przeciwko elastazie Test ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44908 Przeciwciała przeciwko laktoferynie Test ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44909 Przeciwciała przeciwko lizosomom Test ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44872 Przeciwciała przeciwko saccharomyces cerevisiae IgG/IgA (ASCA- IgG / IgA) Test ilościowy i jakościowy w klasie IgG i IgA, wysokooczyszczone mannany Sacharomyces cerevisiae
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
30351IBD-SCANIlościowy test wykrywający laktoferynę w kale.96 ozn
30352IBD-CHEKTest IBD-CHEK to test ELISA do wykrywania laktoferyny, markera leukocytów w kale i wskaźnika zapalenia jelitowego.
Pierwsza nieinwazyjna metoda odróżniania nieswoistego zapalenia jelit (IBD) od zespołu nadwrażliwego jelita grubego (IBS).
96 ozn
Niedokrwistość złośliwa
44871 Przeciwciała przeciwmitochondrialne typu M2 Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen mitochondrialny typu M2
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Reumatoidalne zapalenie stawów (RA)
44860 Przeciwciała antycytrulinowe ACPA Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczone białko cytrulinowe
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Układowe choroby autoimmunologiczne
44785 ANA - SCREENING Przesiewowy test jakościowy
mieszanina oczyszczonych antygenów: SSA52, SSA60, SSB (La), Sm/RNP,RNP-70, RNP-A, RNP-C, SmBB, SmD, SmE, SmF, SmG, Scl70, Jo1, dsDNA, ssDNA, polinukleosomy, mononukleosomy, histony H1, histony H2A, histony H2B, histony H3, histony H4, PMScl-100 i centromery B.
Standard cut-off i kontrole zawarte w zestawie
96 ozn
44865 Przeciwciała przeciwko centromerom B - CENP-B Test ilościowy i jakościowy
rekombinowane białko B centromerów
5 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44705 Przeciwciała przeciwko dsDNA Test ilościowy i jakościowy
dsDNA
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44862 Przeciwciała przeciwko histonom - HIST Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczone histony (H1, H2A, H2B, H3 i H4)
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44864 Przeciwciała przeciwko Jo1 Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen Jo1
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44861 Przeciwciała przeciwko nukleosomom - NCL Test ilościowy i jakościowy
ludzkie nukleosomy
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44866 Przeciwciała przeciwko rybosomalnemu białku P - Rib- P Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczone rybosomalne białka P (P0, P1 i P2)
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44863 Przeciwciała przeciwko Scl70 Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen Scl70
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44755 Przeciwciała przeciwko Sm Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44770 Przeciwciała przeciwko Sm/RNP Test ilościowy i jakościowy
oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44765 Przeciwciała przeciwko SSA (Ro) Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44750 Przeciwciała przeciwko SSB (La) Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczony antygen ludzki
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44775 ENA-4 - PROFIL Test jakościowy
SSA (Ro) – 24 testy
SSB (La) – 24 testy
Sm – 24 testy
Sm/RNP – 24 testy
4 standardy cut-off i kontrole w zestawie
96 ozn
44910 ENA 6-PROFILE Test jakościowy
SSA (Ro) – 16 testów
SSB (La) – 16 testów
Sm – 16 testów
Sm/RNP – 16 testów
Jo-1 - 16 testów
Scl70 - 16 testów
6 standardów cut-off i kontrole w zestawie
96 ozn
44740 ENA-6 - SCREENING Przesiewowy test jakościowy
mieszanina rozpuszczalnych antygenów jądrowych: SSA (Ro), SSB (La), Sm, Sm/RNP, Jo-1 i Scl70.
Standard cut-off i kontrole zawarte w zestawie
96 ozn
Układowe zapalenie naczyń
44870 Przeciwciała przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych – GBM Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona GMB
5 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44790 Przeciwciała przeciwko mieloperoksydazie MPO – pANCA Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona mieloperoksydaza
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
44791 Przeciwciała przeciwko proteinazie 3 PR3 – cANCA Test ilościowy i jakościowy
wysoko oczyszczona proteinaza 3
6 standardów do wykonania ilościowego i kontrole w zestawie
96 ozn
Immunofluorescencja
Nr kat. Zestaw odczynnikowy Opis Opakowanie
Zapalenie tarczycy (typu Hashimoto)
44550 Przeciwciała przeciwtarczycowe ATA Tarczyca małpy
IgG FITC/Evans (M)
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 4 testy
44551 Przeciwciała przeciwtarczycowe ATA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
Celiakia
44548 Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA Przełyk małpy
FITC/Evans - IgA
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 4 testy
44715 Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA Przełyk małpy
FITC/Evans - IgA
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 8 testów
44557 Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
44710 Przeciwciała przeciwko komórkom ENDOMYSIUM AEA Same szkiełka z substratem 12 x 8 pól
Cukrzyca typu 1
44609 Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym AICA Trzustka małpy
IgG FITC/Evans (M)
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną
12 x 4 testy
44572 Przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym AICA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
Nieswoiste zapalenia jelit (IBD)
44895 Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA Ludzkie neutrofile utrwalane metanolem
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA
10 x 6 pól
Niedokrwistość złośliwa
44520 Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA Żołądek szczura
FITC/Evans ( R )
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 4 testy
44524 Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA Żołądek szczura
FITC/Evans ( R )
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 8 testów
44521 Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
44525 Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim ASMA Same szkiełka z substratem 12 x 8 pól
44510 Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA Nerka szczura
FITC/Evans ( R )
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 4 testy
44514 Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA Nerka szczura
FITC/Evans ( R )
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
12 x 8 testów
44511 Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
44515 Przeciwciała przeciw-mitochondrialne AMA Same szkiełka z substratem 12 x 8 pól
44558 Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek szczura
FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA
12 x 4 testy
44648 Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek szczura
FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA
12 x 8 testów
44570 Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
44639 Przeciwciała przeciwko ANA / AMA / ASMA / APCA / LKM Same szkiełka z substratem 12 x 8 pól
44518 Autoprzeciwciała MsK/MsS (AMA-ASMA-APCA) Nerka/żołądek myszy
Same szkiełka z substratem
12 x 4 pola
44826 Przeciwciała przeciwko MSL-MSK-MSS Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek myszy
FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA,APCA, LKM
12 x 4 pola
44827 Przeciwciała przeciwko MSL-MSK-MSS Wątroba/nerka (z rdzeniem nerkowym)/żołądek myszy
FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami ANA, AMA, ASMA,APCA, LKM
12 x 8 pól
Układowe choroby autoimmunologiczne
44618 Przeciwciała przeciwkeratynowe AKA Przełyk małpy
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną
12 x 4 testy
44517 Przeciwciała przeciwkeratynowe AKA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
44508 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 Komórki HEp-2
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
10 x 6 testów
44509 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 Komórki HEp-2
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
10 x 12 testów
44546 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 Same szkiełka z substratem 10 x 6 pól
44547 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA – HEp-2 Same szkiełka z substratem 10 x 12 pól
44874 Przeciwciała przeciwjądrowe ANA (DUO) – HEp-2/ML Komórki HEp-2/wątroba małpy
Same szkiełka z substratem
10 x 6 pól
44818 Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE Crithidia luciliae
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
10 x 6 testów
44817 Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE Crithidia luciliae
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami
10 x 12 testów
44820 Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE Same szkiełka z substratem 10 x 6 pól
44819 Przeciwciała przeciwko nDNA - CRITHIDIA LUCILIAE Same szkiełka z substratem 10 x 12 pól
Układowe zapalenie naczyń
44850 Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA Ludzkie neutrofile utrwalane etanolem
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA
4 x 6 testów
44851 Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA Ludzkie neutrofile utrwalane etanolem
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA
10 x 6 testów
44852 Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA Same szkiełka z substratem, utrwalane etanolem 10 x 6 pól
44878 Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA Ludzkie neutrofile utrwalane formaliną
IgG FITC/Evans
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolami P-ANCA i C-ANCA
10 x 6 testów
44898 Przeciwciała przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA Same szkiełka z substratem, utrwalane formaliną 10 x 6 pól
44588 Przeciwciała przeciwko kłębuszkowej błonie podstawnej GBMA Nerka małpy
Same szkiełka z substratem
12 x 4 pola
Miastenia
44649 Przeciwciała przeciwko mięśniom poprzecznie prążkowanym AStMA Mięśnie poprzecznie prążkowane szczura
Same szkiełka z substratem
12 x 4 pola
Choroba Addisona
44574 Przeciwciała przeciwko korze nadnerczy AACA Nadnercze małpy
Same szkiełka z substratem
12 x 4 pola
Choroby Pęcherzowe
44560 Przeciwciała przeciwko komórkom skóry ASA Przełyk małpy
IgG FITC/Evans (M)
Kompletny zestaw odczynnikowy z kontrolą ujemną
12 x 4 testy
44561 Przeciwciała przeciwko komórkom skóry ASA Same szkiełka z substratem 12 x 4 pola
Międzynarodowy program zewnętrznej oceny jakości
18046 PREVECAL (ANA) ANA – 12 próbek w roku; raporty miesięczne i roczny 12 x 0.3 ml
18047 PREVECAL (nDNA) nDNA – 12 próbek w roku; raporty miesięczne i roczny 12 x 0.3 ml
18051 PREVECAL (Celiac) celiakia: AEA-IFA, tTG-ELISA, AGA-ELISA, DGP-ELISA; raporty ilościowe i jakościowe kwartalne i końcowy raport roczny. 4 x 0.3 ml

 

“Kontrole dodatnie: AACA, ACMA, AEA, AGA, AGBM, AICA, AKA, AMA, ANA (wzór homogenny, centromeryczny, jąderkowy, plamkowy), APCA, ASA-is, ASA-bm, ASMA, ATA, nDNA, LKM
Koniugaty: do różnych substratów z błękitem Evansa, poliwalentne, monowalentne, o wysokiej swoistości i czułości
Szkiełka z substratami na zamówienie i tkanki do zastosowań naukowych
Inne: środek pokrywający, bibuły, bufor.
Dostępne jako odczynniki dodatkowe lub na życzenie”

Producent: